Er fritidspas for amatørforeninger?

Vidste du at der efterhånden er fritidspas-ordninger i 62 kommuner i Danmark? Ordninger hvis mål det er at få flere sårbare og udsatte børn i gang i fritids- og foreningslivet ved hjælp af bl.a. vejledning og kontingentstøtte. Idrætsforeninger over hele landet er rigt repræsenteret i ordningerne og er sågar også indgået i sociale partnerskaber med kommuner, men det kniber med amatørforeningerne.

Læs resten “Er fritidspas for amatørforeninger?”

Amatørkulturen i kommunerne

I kølvandet på kommunevalget, udsendte AKKS i slutningen af marts et brev til alle både ny- og genvalgte byrådsmedlemmer i de 98 kommuner i Danmark. Brevet havde fokus på det gensidige samarbejde mellem kommunerne og amatørkulturen og på at synliggøre alt det som amatørkulturen kan byde ind med i forhold til borgernes trivsel.

Læs resten “Amatørkulturen i kommunerne”

Effekten af musikudøvelse – 200 forskningsartikler viser vejen

Musik i Norden og Nordisk Videncenter for Amatørmusik har netop færdiggjort et større arbejde med at indsamle og systematisere videnskabelig forskning om amatørmusikkens effekter på børn, unge, ældre og samfund. Det er foreløbigt blevet til mere end 200 forskningsartikler fra hele verdenen, der nu er udgivet i en samling under 14 temaer.

Læs resten “Effekten af musikudøvelse – 200 forskningsartikler viser vejen”

Indendørs foreningsaktiviteter kan åbne

Kulturministeriet udsendte 17. december 2021 en opfordring til, at man ikke deltager i indendørs foreningsaktiviteter i juleferien. Da grundskolerne fra og med i dag 5. januar 2022 er genåbnet, er opfordringen ikke længere gældende. Læs resten “Indendørs foreningsaktiviteter kan åbne”