AKKS´ overordnede formål er ”at sikre rammerne for, at mennesker får mulighed for at udtrykke sig gennem kunst og kultur.”

Vi mener at amatørkulturen er en væsentlig del af det samlede kulturelle økosystem i Danmark.

Vi mener også at amatørkulturen på en og samme tid er en livsstil og et kulturelt vækstlag, der udvikler deltagernes kompetencer, hylder kulturen og dens udøveres mangfoldighed og bidrager til deltagernes daglige livskvalitet.

Det kan uddybes på følgende vis:

Kompetencer:

  • Amatørkulturen bygger på demokratiske principper og dannelse gennem en lang tradition for foreningsdrevne aktiviteter. Amatørkulturen styrker samfundslivet i hele landet ved at udvikle kompetente borgere med forståelse for rummelighed, tillid og demokrati.
  • En række af de kompetencer amatørkulturen dyrker, er egenskaber som erhvervslivet efterlyser hos deres medarbejdere. For at lykkes i kulturens verden kræver det en høj grad af selvdisciplin, dedikation og holdånd og ikke mindst mod. Mod til at stille sig op på en scene og præstere i andres påsyn.
  • Amatørkulturen en vigtig del af kulturlivets økosystem, og bidrager hvert år med nye talenter og kreative indspark. I et tæt samspil med de professionelle udøvere, sikrer amatørkulturen en folkelig forankring, der er med til at udvikle kulturlivet i alle egne af Danmark.

Mangfoldighed:

  • Hos amatørkulturen er der plads til alle. Plads til alle generationer og mennesker med forskellige baggrunde, der hver især er med til at skabe mulighed og plads til, at alle afkroge af kunsten kan afprøves og udvikles.
  • Amatørkulturen udvikler givende fællesskaber i det store arbejde det er, at stable en forestilling, koncert eller produktion på benene. Et fællesskab der giver mange varige venskaber og bringer glæde til alle
  • Den kunstneriske udfoldelse er drivkræften for deltagerne i amatørkulturen, men arbejdet med kulturen har mangfoldige sidegevinster i form af store fælles oplevelser, givende fællesskaber og tilegnelse af nye kompetencer.

Livskvalitet:

  • Amatørkulturen er drevet af engagement og hjerteblod, og tusindvis af frivillige timers arbejde. En indsats der er med til at give de mange deltagere en høj grad af selvværd og selvindsigt.
  • For en stor del af amatørkulturens medlemmer er arbejdet med at udtrykke sig kunstnerisk, alene og sammen med andre, med til at øge deltagernes velbefindende og livskvalitet.
  • Med sin lokale forankring udvikler og styrker amatørkulturen den lokale identitet og stolthed. Amatørkulturen skaber dermed ikke kun glæde og sammenhold for de deltagende, men i høj grad også for det enkelte lokalsamfund.
%d