Sociale kontakter, der kan udvikle sig til dybere og gensidige relationer, er med til at vi som mennesker trives i en travl hverdag. For nogen er det sociale ligetil, men for andre er det knap så nemt. Derfor har AKKS sat projektet Spil med! i søen i håb om at kunne involvere foreningslivet indenfor amatørkulturen i kampen mod ensomhed og mistrivsel blandt unge.

Baggrunden er, at tidligere undersøgelser fra bl.a. England, har  vist at et engagement, hvori der indgår fælles læring og vidensdeling, som giver mulighed for faglig og personlig udvikling, kan være med til at øge velbefindende og reducere ensomhed. Dette underbygges af AKKS’ egne erfaringer indenfor den organiserede amatørkultur, hvor foreningsformen kombineres med det kreative fællesskab. Et fællesskab, der udspiller sig i trygge og sikre rammer, hvor de kunstneriske erfaringer og færdigheder deles og udvikles uden tilstedeværelsen af et konkurrence element.

Til projektet Spil med! har AKKS engageret antropolog Tine Sønderby, som har stor erfaring med at bygge bro imellem forskellige miljøer og borgergrupper. Sammen med fem amatørforeninger, bl.a. to gardere, har hun gennem længere tid forsøgt at finde ind til og udvikle redskaber, der fremadrettet skal kunne bruges af foreningerne til at tiltrække og engagere de ensomme unge i nye kulturelle og givende fællesskaber.

Foreningerne skal nemlig klædes på til opgaven, der stiller krav til både foreningernes medlemmer og ressourcer. Det er en opgave i sig selv at opsøge og komme i kontakt med de ensomme unge, og det er vigtigt, at de unge føler sig værdsat og bliver ført ind i foreningens aktiviteter med fokus på at blive en varig del af et fællesskab, som de bidrager til på lige fod med alle andre.

Arbejdet med Spil med! har nu overstået processen med kortlægning og udvikling, og AKKS står nu overfor at skulle formidle og vidensdele med foreningerne, sådan at de aktivt kan bruge den rapport og de to redskaber, som Tine Sønderby er ved at lægge sidste hånd på og som snart vil være tilgængeligt på AKKS’ hjemmeside, til brug for alle amatørforeninger.

Projektet gennemføres med støtte fra Kulturministeriets Udviklingspulje, 15. Juni Fonden og TrygFonden.

Læs også antropolog Tine Sønderbys egne erfaringer med projektet Spil med! HER

Tekst: Rikke Mohr Jørgensen

Foto: Lene Grønborg Poulsen til “Demokrati NU DK og Steen Finsen.

Tags:

Comments are closed

%d