Hvad kendetegner et godt og frugtbart samarbejde mellem kommunen og amatørkulturen og hvad kan du som politiker eller embedsmand gøre for at bidrage til at få amatørkulturen til at blomstre lokalt?  I det efterfølgende forsøger vi at sætte ord på de vigtigste ting set fra amatørkulturens side.

Hovedbudskabet fra AKKS er:

Dialogmøder om det lokale amatørkulturliv med borgerne
Det er helt afgørende for amatørkulturen, at der er en god dialog med kommunen. I den forbindelse hører vi ofte, at det kun er Tordenskjolds soldater der dukker op til kommunale dialog- og informationsmøder. Vær opmærksom på at unge og ældre ikke bruger de samme kommunikationskanaler og at amatørkulturens aktive først og fremmest ønsker brugbar information om rammerne for egne arrangementer og kunstneriske udtryk.

 • Lav informative og korte dialogmøder – evt. rettet mod forskellige grupper
 • Husk også at informere bredt via sociale medier og hjemmeside og f.eks. sms-kæder
 • Hav en en fast kontaktperson i kommunen, som de amatørkulturelle foreninger kan henvende sig til
 • Vær åben overfor ønskerne fra amatørkulturen
 • Aktiver evt. borgerne i forskellige udvalg og synliggør deres indflydelse

Folkeoplysningsloven
Folkeoplysningsloven er med til at sætte rammerne for de frivillige foreninger i kommunen, herunder amatørkulturen. Det gør den ved at stille kommunens lokaler til rådighed og ved at give tilskud til undervisning i form af aflønning af instruktører og dirigenter. I den sammenhæng er der behov for at kommunen er opmærksom på at amatørkulturen på lige fod med idrætten er en væsentlig del af folkeoplysningen, især når amatørforeninger ansøger om at blive godkendt som folkeoplysende. Vi oplever fra tid til anden at de amatørkulturelle foreninger må kæmpe for at opnå og beholde denne status og at de dermed holdes udenfor folkeoplysningslovens tilskudsmuligheder.

 • Deltag i arbejdet i folkeoplysningsudvalgene og glem ikke amatørkulturen
 • Vær opmærksom på amatørkulturens foreninger er folkeoplysende og kan godkendes som folkeoplysende
 • Hjælp dem evt. med at udforme korrekte vedtægter

Lokaler
De fleste foreninger vil gerne have egne lokaler, da de danner rammen om foreningens sociale samvær, men det er ikke en nødvendighed, for foreningerne kan selvfølgelig dele – præcis som for idrætten. Det vigtigste er, at lokalerne er rummelige med varme og lys, samt at der er mulighed for opmagasinering af materialer, så som noder, instrumenter, rekvisitter og scenografi. Vær desuden åben overfor de muligheder der er i kommunen for give amatørkulturen adgang til en sal eller scene, hvor amatørkunsten kan holde sine arrangementer (koncerter eller teaterstykker).

 • Vær opmærksom på at lokaler skal være egnede til aktiviteten
 • Skab evt. vejledninger i hvad det vil sige at et lokale er egnet til musisk udfoldelse eller scenekunst
 • Sørg for at lokalerne har opbevarings- og omklædningsmuligheder, varme og lys
 • Vær åben for at indgå alternative løsninger omkring sale og scener
 • Tænk i fremtidsløsninger, der kan bruges af både idrætten og kulturen når kommunen planlægger nye eller renovere eksisterende faciliteter

Økonomi til arrangementer
De fleste kommuner har puljer, som kan søges af foreningslivet til diverse arrangementer. Her er det en stor hjælp, når puljer og ansøgninger er let tilgængelige og overskuelige på kommunens hjemmeside og har en kort sagsbehandlingstid. Tilskud til den økonomiske del er – som med mange andre aktiviteter – afgørende for at få mange teater- og musikarrangementer muliggjort.

 • Deltag i arbejdet i kultur- og fritidsudvalg
 • Hav flere søgbare kulturpuljer, gerne med små beløb
 • Hav ikke kun underskudsgarantier, men også opstartspuljer, der gør det muligt at komme i gang
 • Hav enkle ansøgningsprocedurer via kommunens hjemmeside
 • Hav kort sagsbehandlingstid

Synlighed
Nye medlemmer får en forening til at vokse, nogle er ildsjæle og andre er gode tilhængere – og der er behov for begge dele. Kommunen gør en stor indsats, når kommunen husker at vise amatørkulturen til nye borgere i ”Velkommen i kommunen-folder”, dette både analogt og digitalt. Det er et faktum, at et rigt foreningsliv, herunder også amatørkulturen, er højt på listen over det, som nye borgere prioriterer – under forudsætning af, at infrastrukturen og pasningsmuligheder for børn er i orden. Man kan også ”hyre” den lokale amatørkultur til byfester eller andre arrangementer, hvor amatører og professionelle kan supplere hinanden. Vi amatører kan sagtens optræde enten ved siden af – eller sammen med de professionelle kunstnere. Det giver synlighed og synergi til begge parter.

 • Husk de amatørkulturelle tilbud i “Velkommen i kommunen-folderen” til nye borgere
 • Gør brug af de lokale amatører til byfester eller andre arrangementer
 • Deltag i amatørkulturens foreninger og arrangementer

Kontakt
Hvis du har brug for flere ideer til hvad du kan gøre for det frivillige kulturelle område og amatørkulturen i din kommune er du meget velkommen til at kontakte os på 24 624 624.

Foto: Peter Rafn Dahm

%d