Fundraising er efterhånden en udbredt aktivitet i foreningslivet, og støttekroner fra private fonde og offentlige puljer er en stor del af drifts- og aktivitetsgrundlaget i næsten alle landets foreninger.

Der findes en del søgemaskiner online, hvor man kan søge mellem tusindvis af fonde/puljer. Bl.a. Legatbogen, som er en gratis søgefunktion eller fonde.dk, som kræver abonnement.

For kommunale puljer, anbefales det at holde øje med kommunens hjemmeside for opdateringer af puljer, ansøgningsfrister m.v.

Hos Statens Kunstfond kan man også søge efter relevante puljer.

Ansøgningsprocessen
Mængden af ansøgninger og henvendelser til fonde og puljer er omfattende og konkurrencen om midler er hård. Det er derfor en rigtig god idé at gå systematisk til værks i sit fundraising arbejde:

 • Man skal sikre sig at projektet lever op til de kriterier, der stilles fra fond eller pulje. Læs hellere fonds/puljeteksten en gang for meget end en gang for lidt
 • Man skal sikre sig at man har alle dokumenter og bilag, som kræves medsendt ansøgningen. Mange fonde er efterhånden gået over til at bruge faste ansøgningsformularer online, så her er det også vigtigt at sikre sig, at man udfylder formularen med de rette oplysninger
 • Lav for egen skyld en oversigt over:
  – hvilke fonde, der søges
  – hvornår der er ansøgningsfrist
  – Ansøgningsform (brev, mail eller online)
  – hvornår fonden er ansøgt
  – hvilket beløb, der er ansøgt
  – Svar fra fond (dato og evt. beløb eller afslag)
  – Yderligere bemærkninger (fx særlige krav i forbindelse med udbetaling af støtte)
 • Søg i god tid! Mange fonde har en behandlingstid på op til 6 måneder. Og mange støtter ikke allerede-igangsatte projekter.

Ansøgningen
En ansøgning bør som minimum indeholde flg. punkter:

Titel
En kort og præcis titel, som beskriver projektet og som giver læseren lyst til at læse mere

Kort præsentation
Den korte præsentationstekst er modtagerens første møde med ansøger og projekt. Sørg derfor for at skrive en kort og præcis tekst, som fortæller om hvem I er, hvad projektet indeholder og hvem projektet henvender sig til.
Denne præsentation vil også ofte fremgå af et følgebrev, hvis man medsender et sådan (ofte i forbindelse med ansøgninger pr. brev eller mail)

Ansøger
Da modtageren måske ikke kender til ansøger i forvejen, er det en god idé med en kort introduktion til foreningen og dens arbejde. Husk også at skrive navn og kontaktinformation på en kontaktperson.

Projektperiode
Det er vigtigt at man tydeligt skriver hvilken periode projektet eller arrangementet strækker sig over. Skriv også meget gerne en detaljeret tidsplan, for projektets forskellige faser (fra planlægning til gennemførelse).  Det viser at man som ansøger, har tænkt sit projekt godt igennem.

Projektets baggrund, relevans og formål
Beskrivelse af projektets baggrund, samt hvorfor man er kommet frem til at projektet skal gennemføres. Hvilket ‘problem’ vil man løse med sit projekt, så at sige.
Skriv desuden i korte og præcise vendinger selve formålet med projektet, hvad er de vigtigste mål.
Giv modtageren en forståelse af hvorfor netop jeres projekt er relevant at gennemføre, og ikke mindst hvorfor fonden bør yde økonomisk støtte.

Indhold og aktiviteter
De forskellige elementer og indholdet i projektet beskrives så konkret som muligt. Beskriv de forskellige aktiviteter så konkrete som muligt for at give modtageren en klar forståelse af, hvad I søger penge til, og hvordan I vil anvende pengene.
Sørg for at der en gennemgående  linje fra baggrund, relevans, formål og til selve  projektets aktiviteter.
Modtageren ikke kender til projektet i forvejen, så pas på at beskrivelsen af projektet ikke bliver for indforstået. Få evt. en udenforstående til at læse ansøgningen.

Målgruppe
Beskriv projektets målgruppe, herunder hvor mange mennesker man gerne vil nå ud til. Hvordan hjælper/glæder projektet disse mennesker? Er der flere målgrupper, skrives det ind for at vise projektets spændvidde.

Succeskriterier
Skriv, hvad der betragtes som succeskriterier for projektet. Fx, hvor mange mennesker der skal involveres, før man synes det er tilfredsstillende eller hvordan projektet kan forankres efter endt projektperiode.

Sørg altid for, at der er en realistisk sammenhæng mellem størrelsen på de midler, der søges og projektets formål, omfang og succeskriterier.

ANSVAR FOR ØKONOMIOrganisering og evt. samarbejdspartnere
Skriv i ansøgningen, hvis der er samarbejdspartnere med i projektet. Få dem evt. også til at skrive en kort hensigtserklæring, som viser at de bakker op om projektet, og send denne med ansøgningen.

Budget og finansieringsplan
Udarbejd et detaljeret og realistisk budget, som viser, hvad det koster at gennemføre projektet. Har man fx.  honorarudgifter på 50.000 kr., fordelt på forskellige personer, så skriv ind i budgettet,  hvem der skal modtage  hvilket honorar. Altså fx. instruktør, assistent, projektleder osv., fremfor blot at have én stor honorarpost. Budgettet skal være så gennemsigtigt som muligt for modtageren.

Mange fonde beder om en liste over hvilke andre fonde, man har søgt, inkl. hvilke beløb man søger hos de enkelte fonde. Det er altså derfor i langt de fleste tilfælde ikke muligt blot at søge ‘mest muligt’ hos en fond. Man er nødt til at notere, hvor stort et beløb man søger hos hver fond.

Egenfinansiering er noget, som mange fonde lægger vægt på. Dette viser, hvor engageret man er i sit projekt. Det behøver ikke nødvendigvis være penge, men kan være frivillige timer, lokaler osv., som man lægger i projektet. Dette omregnes til et ca. beløb, som skrives ind på indtægtssiden, og det uddybes ved indtægtsposten, hvad beløbet dækker.

Bilag
Det er oftest anført hvilke bilag, som skal sendes med ansøgningen.

Det kan typisk være:

 • Senest reviderede årsregnskab
 • Vedtægter
 • Støtteerklæring eller interessetilkendegivelse fra relevante parter eller samarbejdspartnere
 • CV på forening/organisation eller projektleder

Det kan også være en god idé at vedhæfte anbefalinger/udtalelser fra fagfolk, foreninger, eller andre indenfor området, med en blåstempling af projektet.

%d