Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) har siden 2010 undersøgt danskernes frivillighed af fire omgange – senest i 2017. Undersøgelserne er baseret på web- og telefoninterviews af tilfældigt valgte danskere, der tilsammen danner en gruppe, der er repræsentativ for hele Danmarks befolkning. Formålet er at få et indblik i nye tendenser og trends indenfor frivilligheden i Danmark samt at se udviklingen over tid. Hvert andet år udgives en Frivilligrapport baseret på undersøgelsernes data samt flere mindre rapporter. Nedenfor kigger vi nærmere på de unges frivillighed med data fra den nyeste undersøgelse, hvor 1.428 unge mellem 16 og 29 årige deltog.


nyeste Unge frivillige*Uddybning af Fire fremhævede områder

Kultur: Museer, teater, sangkor.
Idræt: Sportsklubber, gymnastikforeninger, svømmehaller.
Fritid: Hobbyforeninger, spejder, slægtsforskning.
Velfærd/social/humanitær: Pensionistforeninger, væresteder for udsatte, flygtningevenner, boligsocialt arbejde, krisetelefon, krisecentre, vågetjenester.


Kilder
Tal om unge og frivillighed. Tendensrapport om 16-29 åriges frivillige arbejde (2018).
Baseret på tal fra Frivilligrapport 2016-2018, Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Tekst og illustrationer: Lene Grønborg Poulsen

%d