Antropolog Tine Sønderby har været med til at forme arbejdet omkring projektet Spil med!, der har til opgave at kortlægge, udvikle og udarbejde en rapport om, hvordan kulturelle foreninger kan kobles sammen med ensomme unge på en givende måde. Projektet ledes af AKKS, der desuden varetager administration, formidling og videndeling i tæt sparring med Tine Sønderby, som arbejder med sociale og kulturelle problemstillinger og samtidig har stor erfaring i at bygge bro imellem forskellige miljøer og borgergrupper. Tine Sønderby fortæller her om sit arbejde med Spil med!:

”Det er blevet en lille smule anderledes end det, der står i projektbeskrivelsen. Den oprindelige tanke med projektet var at finde ind til, hvordan de kulturelle foreninger kan udfylde en rolle i forhold til ensomme unge ud fra tanken om, at de unge har brug for givende fællesskaber, og at foreningerne har brug for nye medlemmer. Min opgave var at se på, hvordan man kunne koble de to ting, og det, jeg kan se er, at foreningerne allerede gør et stort arbejde for netop denne gruppe af unge.”

”Projektet er desuden blevet meget bredere end blot et fokus på de unge,” fortæller Tine Sønderby: ”Dels fordi de unge jo ude i praksis tit enten er sammen med børn eller med voksne, og altså i blandede fællesskaber hvad alder angår.”

De dele af kulturlivet, som Tine Sønderby har haft til at hjælpe sig, er enten inden for klassisk musik, gardere eller teater. ”Rigtig mange af dem, som dyrker netop disse to kulturgrene, starter oftest som børn. Og derfor handler meget af vores materiale i rapporten ikke kun om unge, men også om børn, og om hvordan de så rykker op i alder i foreningerne. En anden grund til, at vi fokuserer på både børn og unge er, at en ny rapport fra VIVE viser, at ensomme unge har været ensomme siden de var børn. Hvis man skal forebygge deres ensomhed, skal de ind i fællesskaber allerede som børn. Vi skal derfor forsøge at sikre, at børnene i en tidlig alder stifter bekendtskab med foreningsfællesskaberne sådan, at de ikke først opdager fællesskaberne, når de bliver teenagere.”

”Det er jo alt sammen kun midlertidige konklusioner”, skynder Tine Sønderby sig at sige. ”Den færdige rapport ligger først klar engang i november, og her vil det stå lidt skarpere, hvad det er, der skal til for at motivere flere børn og unge”.

En foreløbig konklusion kan altså være, at det ikke kun handler om de unge, men at få børn engageret fra en forholdsvis tidlig alder: ”Hvad angår de redskaber, der er under udvikling, vil det jo også være forskelligt hvad der skal til, for at rekruttere en 9-årig, hvor forældrene stadig har meget at skulle have sagt, end hvad der skal til for at rekruttere en 20-årig”, fortsætter Tine Sønderby. ”Foreningerne har stor spændvidde, og der vil derfor være noget generelt, ligesom der vil være noget specifikt”, siger hun om arbejdet med rapporten, der både vil komme med redskaber til hvordan, man kan tiltrække flere børn og unge, men også hvordan man fastholder motivationen og dermed skaber en levende forening.

I arbejdet med undersøgelsen i Spil Med! har Tine Sønderby bl.a. interviewet børn, unge, forældre, frivillige og undervisere for at få et bredspektret perspektiv på foreningslivet. Dette for at opleve hvad det er, der foregår, når det kommer til bl.a. motivation, udfordringer og hvad der driver én til at være med.

”Alle skal spille med for at få det til at fungere, og i forhold til fastholdelse af interessen hos de unge medlemmer, er der tale om tre niveauer”, forklarer Tine Sønderby. ”Det er selve gruppen af unge medlemmer, det er deres forældre og det er omverdenen, og derfor bliver det også mere komplekst.”

Om potentialet hos de forskellige foreninger siger hun: ”Det er kæmpestort, da der er tale om enormt rummelige foreninger og rummelige verdener, som har plads til alle typer af mennesker, som har tradition for det og er vant til at arbejde med det”, fortæller hun om de foreninger, hun har været i kontakt med i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten. ”Der er potentiale, men der er også udfordringer, for det er et stort arbejde at få det hele til at fungere, hvis en forening skal forblive levende – for det er svært”.

Men med et strategisk samarbejde mellem foreningerne og de steder, hvor de ensomme unge kommer til hverdag kan man nå rigtig langt, mener Tine Sønderby at kunne se ud fra det arbejde, hun nu har gennemført. ”Ligeså kan man klæde foreningsmedlemmer i kulturverdenen godt på med kurser i, hvordan man bruger de redskaber, som inden længe vil lægge klar,” slutter hun.

Rapporten vil kunne læses her på AKKS’ hjemmeside sidst i november 2023.

Tekst: Rikke Mohr Jørgensen

Foto: Steen Finsen fra Linköping Blåsfestival 2023 og Tonje Eliasson af Tine Sønderby

Tags:

Comments are closed

%d