AKKS har udarbejdet følgende politikker vedr. databehandling i forhold til privatlivs- og fortegnelses-pligten. Der arbejdes endvidere på at indgå en række separate databehandler aftaler med bogholder og revisor og regnskabs- og løn-programmer.

Privatlivspolitik – AKKS

Fortegnelsespligten – AKKS

Privatlivspolitik – Samling 2018

%d