Folkeoplysningsloven er helt afgørende for rammerne for de lokale amatørforeninger, især hvad angår lokaler og undervisning, men dens bestemmelser er ikke uproblematiske i forhold til amatørkulturen.  AKKS har derfor formuleret tre ønsker til folkeoplysningsloven, der i den grad vil styrke de amatørkulturelle foreninger.

De tre ønsker, som uddybes i det efterfølgende, er:

  1. Anerkendelse af det amatørkulturelle område ved fem præciseringer i lovteksten.
  2. Udarbejdelsen af en vejledning til, hvad der opfattes som egnede lokaler.
  3. Muligheden for foreningen kan supplere den fra kommunen udbetalte løn.

Begrundelsen for de tre ønsker er:

  1. Amatørkulturen har brug for den anerkendelse der ligger i at være direkte nævnt i loven

Vi oplever med jævne mellemrum, at vores lokale medlemsforeninger må kæmpe for at opretholde en godkendelse som folkeoplysende. Vi tror, det skyldes, at amatørkulturen ikke opfattes som folkeoplysende eller ikke prioriteres ude omkring i kommunerne i modsætning til f.eks. idrættens foreninger, der er nævnt direkte i loven flere steder. Amatørkulturen er i høj grad folkeoplysende og bør derfor have en plads på lige fod med andre folkeoplysende foreninger. Derfor ønsker vi, at området nævnes direkte i loven, således at al tvivl om, hvorvidt det amatørkulturelle område er folkeoplysende, fjernes. Sker det, vil det samtidig være en formel anerkendelse af områdets placering og rolle i folkeoplysningen. Noget der vil betyde rigtig meget for vores mange foreninger og organisationer.

  1. Lokaler der er egnede til formålet

Vi oplever ofte problemer med, at de kommunalt anviste lokaler ikke er egnede til udøvende kunst og f.eks. ikke har plads til opbevaring af instrumenter/scenografier og kostumer eller er for små. Det er tilsyneladende ikke nok, at loven siger, at lokaler skal være egnede, idet det tolkes meget forskelligt af kommunerne. I den forbindelse foreslår vi, at der f.eks. udarbejdes en vejledning for, hvad det vil sige at være et egnet lokale afhængig af aktiviteten. Vi deltager gerne i arbejdet med at udforme vejledningen. Formålet er at sikre, at kommunerne i fordelingen af lokaler tager hensyn til, hvilke lokaler der er egnede til amatørkulturelle aktiviteter. Et alternativ hertil kunne være at tillade, at en forening, hvis den takker nej til et anvist lokale, fordi det er uegnet til formålet, kan tage lokaletilskuddet med sig og leje et privat lokale.

  1. Lønniveau for undervisere

Vi oplever generelt lønningsniveaet for vore undervisere som meget lavt og langt fra det lønningsniveau, der i øvrigt er på f.eks. musikområdet og som kan ses hos blandt DMpF – Dansk Musikpædagogisk Forening og DMF – Dansk Musiker Forbund. Det gør det svært for os at fastholde gode undervisere, dirigenter og instruktører og dermed at udvikle amatørkulturen. Vi tillader os derfor at foreslå, at tilskuddet til undervisere gives som et minimumstilskud, der kan suppleres af foreningen.

%d