Unge i ledelsesarbejde?

Mellem gammelmandsvælde og ungdomsanarki

Med baggrund i et stort projekt under navnet Demokrati NU DK inviterer AKKS til en Inspirationsdag om “Unge i ledelsesarbejde”, hvor du kan gå på opdagelse i andre foreninger og organisationers erfaringer med emnet. Det bliver en levende dag med markedsboder, underholdning og fagligt udbytte for dig, der er tilknyttet det frivillige kulturelle eller folkeoplysende foreningsliv.

Projektet er blevet til, fordi AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd oplever, at deres medlemmer har svært ved at tiltrække de unge til det ledende arbejde i bestyrelser og udvalg. I samarbejde med DAOS – Dansk Amatørorkester Samvirke og med inspiration fra et svensk projekt skabte AKKS derfor projektet Demokrati NU DK, der via faciliterede processer med to musikorganisationer har udviklet en metode, som kan tiltrække og give unge mere plads i frivillige organisationer.

 

Fra venstre: Carl Ryelund, Louise Bouquin, Andreas Asmild, Christian Nielsen