Demokrati NU DK

Med baggrund i et stort projekt under navnet Demokrati NU DK inviterede AKKS den 22. januar 2020 til en Inspirationsdag om “Unge i ledelsesarbejde” i Mogens Dahls koncertsal på Islands Brygge. Her kunne deltagerne høre mere om den metode, der er udviklet gennem projektet og og gå på opdagelse i andre foreninger og organisationers erfaringer med at få flere unge i ledelsesarbejde. Det blev en levende dag med markedsboder, underholdning og fagligt udbytte for 65 deltagere tilknyttet det frivillige kulturelle og folkeoplysende foreningsliv, kommuner og organisationer. I forbindelse med dagen blev oplæg og erfaringer dokumenteret i en serie artikler her på hjemmesiden, som du kan finde links til herunder.

Projektet blev oprindeligt til, fordi AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd oplevede, at deres medlemmer havde svært ved at tiltrække de unge til det ledende arbejde i bestyrelser og udvalg. I samarbejde med DAOS – Dansk Amatørorkester Samvirke og med inspiration fra et svensk projekt skabte AKKS derfor projektet Demokrati NU DK, der via faciliterede processer med to musikorganisationer udviklede en metode, som kan tiltrække og give unge mere plads i frivillige organisationer. 

Der findes en række nøgletal i CFSA – Center For Socialt Arbejdes Frivillighedsrapport 2016-18, der understreger at det øvrige foreningsliv i Danmark står overfor de samme udfordringer. Se dem i artiklen “De unge frivillige”

Demokrati NU DK bygger oprindeligt på et svensk projekt. Du kan læse mere om erfaringerne fra det svenske projekt i artiklen “En jävla bra’ metode“, hvor de to svenske kvinder Anna Rydborg og Erika Lindqvist fortæller om deres erfaringer igennem 8 år og to 3 årige projekter med at udvikle metoden..

I artiklen “En dansk metode” kan du læse om den danske metode, der er en enklere version af den svenske.

I artiklen “Vi fik vendt det hele lidt på hovedet får du mulighed for at læse om de to deltagende pilotforeningers erfaringer i forhold til at være med i det danske projekt, herunder hvad de helt konkret fik ud af deltagelsen i forhold til nye tiltag for at få flere unge i ledelsesarbejde i deres foreninger.

I artiklen “Inspiration fra 5 markedsboderforlader vi den metode der blev udviklet i forbindelse med Demokrati NU DK og møder de gode erfaringer og konkrete tiltag 5 andre foreninger og organisationer har gjort sig i forhold til udfordringen.