Formålet med AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd er helt overordnet:at sikre rammerne for, at mennesker får mulighed for at udtrykke sig gennem kunst og kultur AKKS består p.t. af to nationale sammenslutninger indenfor amatørmusik og amatørteater, der tilsammen repræsenterer mere end 150.000 foreningsorganiserede amatører over hele landet. AKKS’ primære opgave er af kulturpolitisk karakter. Den er rettet mod at styrke amatørkulturens placering lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Det sker både via en lang række projekter og via politisk interessevaretagelse. Du kan se AKKS’ gældende handleplan under repræsentantskabsmøder HER
%d