Kategori: Uncategorized

Nye restriktioner pr. 1. august

Som følge af den politiske aftale af 10. juni om yderligere udfasning af restriktionerne, lempes en række restriktioner. Det indebærer bl.a. at der fra 1. august må være 500 personer til stede på samme sted samtidig både indendørs og udendørs.

To nye puljer rettet mod kulturforeninger

Der er netop oprettet to nye puljer, der kan søges af. foreninger på kulturområdet. Den ene pulje kaldes “1000 nye fællesskaber i oplevelsesindustrien” .  Målet med den er at give aktive foreninger på kultur- og socialområdet mulighed for at få økonomisk støtte til at skabe nye fællesskaber for […]

Forenklede retningslinjer

I forlængelse af den politiske aftale af 10. juni, er alle retningslinjer der vedrører amatørkulturen blevet opdateret og forenklet pr. 1 juli. Det gælder både retningslinjerne for indendørs og udendørs foreningsliv, der nu er slået sammen og retningslinjerne for sommeraktiviteter og de publikumsrettede aktiviteter.