AKKS udarbejder løbende høringssvar i forbindelse med lovgivning, der berører amatørkulturen eller amatørkulturens værdier. Du kan se dem her:

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Kulturens Analyseinstitut (2022)

Høringssvar vedr. ændring af Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning (2022)

Høringssvar vedr. ændring af lov om videregående kunstneriske udddannelsesistitutioner (2022)

EU-Kommissionens forslag til En ny europæisk kulturdagsorden (2018)

EU-Kommissionens forslag til et nyt program for Et Kreativt Europa 2021-2027 (2018)

EU-Kommissionens forslag til et program for Rettigheder og værdier 2021-2027 (2018)

%d