Efter AKKS formand Toke Halskov Kristensen og Sekretariatsleder Susan Fazakerley foretræde for Folketingets Kulturudvalg den 13. september blev der stillet spørgsmål til kulturministeren.

Læs brev til Folketingets Kulturudvalg af den 1. juni 2023 hvor vi anmoder om forestræde. Se det medbragte materiale og endelig ministerens svar.

Foretræde for Folketingets Kulturudvalg – 2023

Se materialet AKKS havde med til Folketingets Kulturudvalg

Læs ministerens kommentar hertil

Efterfølgende har Altinget skrevet en artikel om sagen, der blev offentliggjort 25. oktober 2023. Du kan læse artiklen bag betalingsmur HER

Du får den imidlertid også her:

Amatører i kulturlivet advarer om kommuners tolkning af “uklar” lovgivning

Kommunerne har for frie rammer til selv at definere, hvorvidt foreninger i kulturlivet kan anses som folkeoplysende og dermed også har ret til særlig hjælp og støtte. Sådan lyder det fra Amatørernes Kunst & Kultur Samråd, som vil have ændret folkeoplysningsloven.

Som loven er nu, nævnes kun idræt og såkaldt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde som konkrete eksempler på folkeoplysende foreninger. Uklarheder i folkeoplysningsloven ender i flere kommuner som alvorlige benspænd for borgernes engagement i kulturaktiviteter såsom teater og musik. Derfor bør loven ændres. Sådan lyder det fra Toke Halskov Kristensen, formand for Amatørernes Kunst & Kultur Samråd – AKKS – som repræsenterer flere end 1000 foreninger og omkring 100.000 danske amatører beskæftiget med musik og teater.

“Vi problematiserer folkeoplysningsloven, fordi den er uklar og i for høj grad gør det op til den enkelte kommune frit at fortolke, hvilke kulturelle aktiviteter der er folkeoplysende, og hvilke der ikke er,” siger Toke Halskov Kristensen. Han henviser til, at det for mange mindre foreninger i kulturlivet er helt afgørende at blive defineret som værende folkeoplysende ved at fremme “demokratiforståelse og aktivt medborgerskab”. Det forpligter nemlig kommunerne til at anvise lokaler til foreningerne og åbner også ofte for ekstra økonomisk støtte. “Men foreninger på tværs af kommunerne bliver ikke nødvendigvis behandlet ens. Vi oplever flere tilfælde, hvor kommuner fortolker loven vidt forskelligt. Det hæmmer virkelig amatørkulturen,” siger Toke Halskov Kristensen.

 Vil have justeret loven

Derfor ser AKKS gerne, at loven bliver præciseret for at tydeliggøre, at det brede kulturliv også er folkeoplysende. Vi mener ikke, det er hensigtsmæssigt med den type forskelsbehandling af vores amatørforeninger i kulturlivet. Som loven er nu, nævnes kun idræt og såkaldt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde som eksempler på folkeoplysende foreninger.

“Men det er virkelig vigtigt at få slået fast, at det ikke kun er en relativt snæver del af foreningslivet, som er folkeoplysende,” siger Toke Halskov Kristensen og tilføjer:

“Vi mener ikke, det er hensigtsmæssigt med den type forskelsbehandling af vores amatørforeninger i kulturlivet. Det risikerer også at negligere deres folkeoplysende værdi og den læring, der ligger i at gå til musik eller teater. Det mener vi, man lærer lige så meget af som at gå i den lokale idrætsforening.”

 Men repræsenterer I ikke også en mere broget skare af foreningslivet, som kan være vanskelige at nævne specifikt? 

“Idræt er også mange ting på samme måde som amatørkulturen. Så nej, den præmis ville jeg ikke købe som en god forklaring på, hvorfor vi ikke er nævnt i loven.”

 Men er der eksempler, hvor I også anerkender rimeligheden i, at eksempelvis et af jeres medlemmers aktivitet ikke defineres som værende folkeoplysende?

“Nej, jeg har ingen eksempler, hvor jeg kan se, at nogle af vores medlemmer ikke skulle være folkeoplysende. Argumentet for at holde dem ude er typisk, at der ikke er nogen læring. Men vi mener bestemt, at der er læring forbundet med at spille eksempelvis teater.”

 Så lyder det til at kunne føre til en relativt stor ekstraregning i kommunerne? 

“Det er klart at særligt mangel på egnede lokaler kan blive en udfordring. Jeg forstår godt, hvis det kan være lettere for kommunerne at holde nogen ude, hvis man ikke råder over et tilstrækkeligt antal lokaler. Fordi så kan det være vanskeligt at få til at gå op.”

Ministerium i dialog med KL

I et tidligere svar til Kulturudvalget i Folketinget slår kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) fast, at foreningsorganiseret amatørkultur er sidestillet med andre folkeoplysende foreninger inden for eksempelvis idrætslivet. Kulturministeriet vil derfor gå i dialog med KL for at sikre en mere strømlinet tolkning af folkeoplysningsloven på tværs af kommunerne, lyder det.

Hos AKKS kalder man initiativet for et godt “første skridt”.

“Men vi mener fortsat, at der er behov for en egentlig revision af folkeoplysningsloven for endegyldigt at sikre, at der gøres noget ved problemet,” siger Toke Halskov Kristensen.

Altinget har også forsøgt at få en kommentar fra KL, men det har ikke været muligt inden artiklens deadline.

Foto: Selfie

Tags:

Comments are closed

%d