Forstå amatørkulturen

Spil med!

Inspiration til at styrke amatørkulturforeninger og skabe mere plads til ensomme unge 

Spil med! er et projekt skabt af AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd i samarbejde med antropologen Tine Sønderby. 

Projektet er opstået på baggrund af et ønske om at styrke amatørkulturens mange foreningsorganiserede scener, orkestre, garder, kor og bands til at invitere den voksende gruppe af ensomme unge ind i deres kreative fællesskaber.

  Læs rapporten her

effekten 2022

Effekten af musikudøvelse
– en oversigt

Musik i Norden og Videnscenter for Amatørmusik

Indsamlingen af mere end 200 forskningsartikler er lavet for Musik i Norden og Nordisk Videncenter for Amatørmusik, og henviser direkte til rapporter, undersøgelser og artikler indenfor feltet i de seneste årtier i og udenfor Norden. 

  Læs oversigten her

Kortlægning 2021

Kortlægning af dansk korliv

 Sangends Hus i samarbejde med Augustinusfonden

I december 2021 tog Sangens Hus i samarbejde med Augustinusfonden det første spadestik til en nærmere kortlægning af dansk korliv, som det så ud i 2020, med deltagelse af 3.000 dirigenter, korledere og korsangere. 

Læs rapporten her

mod mere viden 2018

Mod mere viden om amatørmusikken

 Rapporten “Mod mere viden om Amatørmusikken” udkom 2018.

Rapporten giver et overblik over forskningen i amatørmusik indenfor primært well-being og sundhed med særligt fokus på forskning, der er relevant for den voksne amatør med eksempler fra hele verdenen. 

Læs rapporten her

projektet ARNE 2016

Arts and Culture
on the Nordic Edge

 I 2016 resulterede projektet ARNE – Arts and Culture on the Nordic Edge i et Kompendie udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark.

Kompendiet videregiver projektdeltagernes erfaringer med at skabe kunst og kultur i tyndt befolkede områder af Vestnorden. Her kan du finde inspiration til arbejdet med at skabe lokale kulturprojekter forankret i frivillighed og borgerinddragelse.

Læs kompendiet  her.

Tal i 2015

Amatørkulturens tal 2015

 Amatørkulturens tal er udgivet af AKKS og DATS – Dansk Amatørteater & Scenekunst projektet.

Rapporten er en oversigt over den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi, baseret på regnskabstal fra 2013. Det er den tredje rapport i serien og det er derfor for første gang muligt at sammenligne med tallene i Amatørkulturens tal 2004 og 2009. Det er derfor udviklingen, der er fokus på i 2015.

Læs Amatørkulturens tal 2015   her .

visionsforum 2015

Rapport fra et visionsforum

Den 21. januar 2015 afholdt amatørorganisationerne AKKS og DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed et visionsforum om amatørkulturen på Christiansborg.

På visionsforummet deltog både politikere, eksperter, meningsdannere, embedsmænd og amatører, der igennem en spændende dag fik sat ord på behovet for en national vision for amatørkulturen. Dagens indtryk og oplæg blev indsamlet i et digitalt magasin, der kan læses   her

Projekt 2012

Amatørkulturelle Netværk

I 2012 gennemførte AKKS og DATS – Dansk Amatørteater & Scenekunst projektet “Amatørkulturelle Netværk.

Projektet havde som mål at udvikle nye lokale samarbejdsformer og netværksdannelser indenfor amatørkulturen i de nye kommuner. Dette for at skabe enkle organisatoriske platforme og opnå indflydelse.

Læs rapporten  her

Udgivelse 2010

En kortlægning af amatør-kulturorganisationer i Norden

I januar 2010 udgav ax – Amatörkulturens Samrådsgruppe og AKKS i fælleskab en kortlægningen af amatørkulturorganisationer i Norden.

Baggrunden for rapporten var de forudgående års forandringer i den nordiske kulturpolitik, der havde udelukket amatørkulturudøverne fra store dele af det offentlige tilskudssystem.

Læs en kort version af rapporten  her.

Læs hele rapporten  her.

Rapport 2009

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELTARBEJDE

Et Samarbejde mellem Huse i Danmark, Kulturelle Samråd i Danmark og AKKS.

I rapporten redegøres der for 16 gennemførte projekter og kommes med ideer til fremtidige udviklingsprojekter.

Læs rapporten  her.

DMA 2009

Vejen til en profesionelle karriere

Dansk Amatør Musik (DAM) udgav i 2009 rapporten ”Veje til en professionel karriere”. 

Rapportens formål var at undersøge de professionelle musikeres interesse for at undervise amatørmusikere. I rapporten interviewes et større antal professionelle musikere om deres holdning til f. eks. undervisning af amatørmusikere samt deres bud på fremtidige forbedringer af kurser og lignende, for at styrke mulighederne for de aktive amatørmusikere.

Læs rapporten  her.

%d