For alles skyld i foreningen, både ledere, instruktører, medlemmer m.v., er det en rigtig god idé at udarbejde en samværspolitik.

En samværspolitik kan virke og lyde formanende, men det er en måde at forebygge potentielle misforståelser, forventningsafstemme med ansatte og frivillige, sikre medlemsbeskyttelse og forebygge overgreb på børn og unge. 

En god samværspolitik omhandler altså de emner, som har betydning for, hvordan man omgås med hinanden i foreningen og omhandler ofte emner som:

  • Alkoholpolitik
  • Brug af euforiserende stoffer
  • Mobning
  • Adfærd omkring børn
  • Brug af mobiltelefoner
  • Sprogbrug
  • Rygning
  • Doping
  • Forældrenes rolle ved børnenes medlemskab
  • Konsekvenser hvis reglerne i samværspolitikken ikke overholdes

DGI har udarbejdet en samværspolitik-skabelon, som AKKS har omformuleret en smule, så den passer til det amatørkulturelle område.

Det er vigtigt at understrege, at skabelonen skal udformes, så den passer til foreningens specifikke behov. Der kan derfor være punkter eller formuleringer i skabelonen, som ikke er aktuelle for din forening, og som derfor kan stryges:

Skabelon til samværspolitik

Din forening kan også understøtte sin samværspolitik med en politik for bæredygtighed og/eller inklusion og dermed signalere for både medlemmer og omverden, at I arbejder for den grønne omstilling og er åbne for alle slags medlemmer.

%d bloggers like this: