Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS), Dansk Amatør Teater & Scenekunst (DATS) og Amatørmusik Danmark har mandag sendt følgende brev til kulturminister Joy Mogensen og erhvervsminister Simon Kollerup vedr. behovet for parallelitet mellem genåbning og hjælpepakker.

AKKS og DATS takker hermed for muligheden for at deltage i forhandlingerne om forudsætninger for en langsom, gradvis og kontrolleret genåbning af Danmark efter den delvise nedlukning som følge af coronakrisen. Vi takker også for invitationen til at være med i undergruppen ”Andre foreninger”, som vi i situationen finder er den rigtige placering i forhold til vore medlemmers interesser.

I forlængelse af torsdagens videomøde med kulturministeren vil vi – sammen med Amatørmusik Danmark – med dette brev gerne præcisere nogle af de forhold, som særligt gør sig gældende for vores område, i og med at vore medlemmers aktiviteter nok er foreningsbaserede, men også udbudt til et større eller mindre publikum.

Det er derfor af afgørende betydning, at der sikres en parallelitet mellem reglerne for den langsomme, gradvise og kontrollerede genåbning under hensyntagen til de sundhedsmæssige aspekter på den ene side og så kriterierne i de forskellige hjælpepakker. I den forbindelse henvises til de foreløbigt udmeldte regler om, at arrangementer med over 500 deltagere skal aflyses på denne side af 1. september og reglerne om, at der kan søges kompensation for arrangementer med ned til 350 deltagere. En del af vore medlemmers publikumsrettede aktiviteter kan henføres til disse kriterier, men hovedparten af dem falder udenfor, da de vil have under 350 publikummer.

Det handler naturligvis om behovet for at få dækket både generelle løbende udgifter og så udgifter knyttet til enkelte produktioner, hvor øveforløb pludselig måtte afbrydes, og hvor premierer eller optrædender har måttet aflyses eller udsættes på – indtil videre – ubestemt tid. De frivillige i bestyrelserne imødeser i den forbindelse udgifter afholdt, som man ikke kan få dækket på grund af manglende entréindtægter.

I forbindelse mede genåbningen kan de krav, myndighederne forventes at stille til sikkerhed, afstand og afspritning m.v. i forbindelse med genåbningen blive en ekstra stor belastning for økonomien i vore medlemmers publikumsrettede produktioner, som er finansieret af en kombination af offentlige tilskud, publikumsentré, sponsorater og annoncer i programmer m.v. Dertil kommer, at vores område er et af de områder, der er meget ramt af to-meter-reglen. Den regel kan betyde, at vi kommer endnu senere i gang med at afholde prøver.

For os er det også vigtigt at understrege, at forudsætningen for en premiere eller en koncert kræver et længerevarende øveforløb, da det foregår i fritiden, og det kræver også i mange tilfælde, at vore medlemmer til disse længerevarende øveforløb igen får mulighed for at benytte kommunale lokaler. Hvis dette først kan lade sig gøre efter 1. september, vil det i mange tilfælde betyde, at der først kan blive tale om aktiviteter i 2021. Også dette forhold bør tages i betragtning både i forhold til genåbningen og til hjælpepakkerne.

Amatørkulturen og det frivillige arbejde, der lægges i det, handler meget om både de medvirkendes og publikums livskvalitet. Derfor vil selv mindre åbninger på dette område have stor effekt på befolkningens livsmod. Se bare på den ildhu, hvormed “Fællessang – hver for sig” er blevet modtaget. Ligesom vore medlemmer – under iagttagelse af de gældende regler og anbefalinger – er blevet modtaget med taknemmelighed, når de, som tilfældet er, under krisen f.eks. har givet minikoncerter ved ældrecentre.

Vi har netop foretaget en rundspørge til de lokale foreninger inden for vores område, og der er indkommet godt 450 besvarelser. Resultatet af undersøgelser vil snarest blive tilstillet ministerierne.

Tags:

Comments are closed

%d bloggers like this: