Der findes noget forskning der belyser, hvad der sker i krop og sind under kreativ udfoldelse og i forhold til f.eks. læring og udviklingen af sociale kompetencer, men meget mere forskning er nødvendig, for at samfundet som helhed bliver tydeligt vidende om de gunstige virkninger.

AKKS har derfor sat sig for at ville inspirere til udarbejdelse af relevant forskning inden for vort særlige samfundsområde. Fra en BA-, speciale- eller Ph.D-studerende får ideen til at forske i et bestemt emne til arbejdet er fuldført kan der gå lang tid. Derfor vil vi gerne hjælpe processen på vej.

Vi har således formuleret en forskningsvision, hvor det fremgår at det er AKKS´ ønske “at fremme forskning i amatørkulturelle aktiviteters betydning for og indflydelse på den enkelte i en samfundskontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbredsmæssige aspekter. AKKS ønsker derved at fremme forskning i amatørkultur i et bredt perspektiv for at skabe udvikling på og forbedrede vilkår for det amatørkulturelle område”

Derudover har vi oprettet Videncenter for Amatørkultur på vor hjemmeside, der skal inspirere til ny forskning, stille empiri til rådighed og indsamle fuldført forskning og vi er konkret gået i gang med at kontakte alle relevante studieledere m.fl. på universiteter, for at orientere dem om muligheden for at udvide forskningsfeltet, og samtidigt opfordrer vi alle, der kender en studerende, at inspirere vedkommende til at finde forskningstemaer i vort idekatalog.

Lad os fortsætte med at være aktive kunst og kulturudøvere, men lad os også få frembragt en masse videnskabeligt materiale til at give substans til området i dialogen mellem aktører, organisations- og samfundslivet.

Læs mere om:

Viden og Forskning for Amatørkultur samt AKKS’ forskningsvision her. Og find vores idekatalog til forskningsemner her.

Vort europæiske netværk AMATEO har også påbegyndt indsamling af forskning i forskellige europæiske lande. Den finder du her.

Tekst: Steen Finsen

Tags:

Comments are closed

%d