Site icon Amatørkultur i Danmark

EU-støtte til AMATEO!

AMATEO, the European network for Active Participation in Cultural Activities har modtaget tilskud fra Creative Europe til projektet ‘ARTS TAKE PART’.

Det er Creative Europe’s under-program – Cultural Networks strand (streng) som har udvalgt projektet til at modtage EU støtte på i alt 1,8 mio. kr. i en 4 årig periode.

Projektet vil blive implementeret mellem august 2017 og juli 2021 og dets hovedformål er, at udvide kapaciteten hos nationale og regionale amatørkunst organisationer og deres netværk, så de i højere grad kan arbejde tværnationalt. På den måde ønsker man at organisationerne og amatørkulturen får et løft til at styrke den aktive deltagelse i kunst og kultur aktiviteter rundt om i Europa.

AMATEO ser frem til at gå en spændende tid i møde med innovation, samarbejde og udvikling på europæisk plan!

AKKS er medlem af AMATEO og AKKS’ sekretariatsleder Susan Fazakerley er næstformand i netværket.

I AKKS vil vi løbende informere om de tilbud og aktiviteter, som konferencer og kurser, der bliver et af de meget synlige resultater af tilskuddet.

Exit mobile version