AKKS’ forskningsvision er at fremme forskningen inden for amatørkulturen og oprettelse af et Videncenter for Amatørkultur.

  • AKKS vil fremme forskning i amatørkulturelle aktiviteters betydning for og indflydelse på den enkelte i en samfundskontekst med fokus på sociale, psykologiske aspekter, kreative og helbredsmæssige aspekter.
  • AKKS ønsker derved at fremme forskning i amatørkultur i et bredt perspektiv for at skabe udvikling på og forbedrede vilkår for det amatørkulturelle område.
  • AKKS’ vision er, at forskningsområderne typisk ligger i universiteters-, musikkonservatoriers, kunst-, teater- og danseskolers regi, samt andre fortrinsvis akademiske institutioner.
  • AKKS ønsker at oprette et netværk af forskere og en database med forskning, der er relevant for vores felt.
  • AKKS skal være en central medspiller i et netværk af forskere og aktører på kunst- og kulturområdet og at være en videncenter for relevant forskning på samme område.
  • Der er blandt mange studerende et ønske om at gå nye veje i temaerne til BA-, speciale- og Ph.D-opgaver. Da der er mange ”huller” i den eksisterende viden om amatørkulturen, er det oplagt at beskæftige sig videnskabeligt med det.

Få inspiration til forskningstemaer her.

%d