UFM 2017

UFM – Ungdommens Folkemøde er en pendant til Folkemødet  på Bornholm, der arrangeres af Ungdomsbureauet og i år foregik den 7. og 8. september i Søndermarken på Frederiksberg. UFM blev afviklet for første gang i 2016 og i 2017 deltog omkring 30.000 unge fra gymnasier og folkeskoler over hele landet. 2017 blev også det første år hvor AKKS va repræsenteret i samarbejde med ORA – Organisationen af rytmiske amatørmusikere og Musik & Ungdom.  Sidstnævnte stod for at gennemføre konceptet Young Sound, der blev udviklet til lejligheden og hvis ide var at give de musiske og kreative unge en stemme. I nedenstående link kan du læse en reportage fra begivenheden.

Demokratisk og Kulturelt biksemad når det er bedst