UFM 2017

UFM – Ungdommens Folkemøde er en pendant til Folkemødet  på Bornholm, der arrangeres af Ungdomsbureauet og i år foregår den 7. og 8. september i Søndermarken på Frederiksberg. UFM blev afviklet for første gang sidste år med stor succes med 20.000 unge deltagere. I år satser man derfor på mindst 25.000 unge deltagere fra gymnasier og folkeskoler over hele landet.

Ungdomsbureauet arbejder for at sikre alle unge muligheder muligheder for at blive hørt, for at få indflydelse og for at en stemme. Det gør de gennem events, happenings, workshops, analyser og undervisning – af, med og for unge.

I 2017 deltager AKKS sammen med ORA – Organisationen af rytmiske amatørmusikere og Musik & Ungdom for første gang på UFM med konceptet Young Sound, der udvikles til lejligheden. Ideen med Young Sound at give de musiske og kreative unge en stemme.

Du kan læse mere om UFM her