Spørgeskemaundersøgelse

AKKS er i øjeblikket i samarbejde med Amatørmusik Danmark og DATS – Dansk Amatørteater og Scenekunst igang med at gennemføre to spørgeskemaundersøgelser vedr. de økonomiske konsekvenser af COVID-19 for amatørkulturens foreninger. Den ene blev gennemført ved krisens begyndelse i perioden fra den 12 – 30. april og den anden gennemføres når COVID-19 krisen er slut.

I rapporten fra den første spørgeskemaundersøgelse fremgår det at der er tale om i alt 2318 aflysninger og et samlet vurderet tabt på 29.780.641 kr., hvoraf 14.166.641 kr. er allerede afholdte og forventede udgifter. I rapporten fortæller foreningerne også om deres bekymringer, der især kredser om foreningernes medlemmer, økonomi og fremtid.

Du finder resultaterne af den første undersøgelse i RAPPORT COVID-19 AKKS