Repræsentantskabsmøde 2017

Der indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde i AKKS mandag den 12. juni 2017 kl. 17.00-20.30.

Mødet foregår i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 KBH Ø, hvor AKKS er vært ved en lille middag fra 17.00 – 17.30. Selve mødet starter kl. 17.30.

Foreløbig dagsorden (iflg. vedtægter):

   • Valg af dirigent.

   • Bestyrelsens beretning. Til vedtagelse.

   • Regnskabsaflæggelse. Til vedtagelse.

   • Optagelse af nye medlemsorganisationer. Til vedtagelse.

   • Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer. Til vedtagelse.

   • Bestyrelsens forslag til handleplan. Til vedtagelse.

   • Fastsættelse af kontingentsatser. Til vedtagelse.

   • Bestyrelsens forslag til budget. Til vedtagelse.

   • Valg:

Valg af:

 1. Næstformand for 2 år

 2. 1 bestyrelsesmedlem for 2 år

 3. 2 suppleanter for 1 år

 4. Kritisk revisor for 1 år

 5. Revisor suppleant for 1 år

På valg er:

 • Sofie Holm Nielsen, SYNG, næstformand (ikke villig til genvalg)
 • Steen Finsen, DO, bestyrelsesmedlem (ikke villig til genvalg)
 • Dorte Birch, Visens Venner i Danmark 1. suppleant (villig til genvalg)
 • Anne Grete Kamilles, Folkemusikhusringen, 2. suppleant (villig til genvalg)
 • Lau Michelsen, Dansk Sanger Forbund, kritisk revisor (villig til genvalg)
 • Henrik Lilleholt Smidt, Musik & Ungdom, revisor suppleant (villig til genvalg)


Forslag til dagsordenens punkt 5 bedes sendt til AKKS pr. mail:
akks@akks.dk, så de er modtaget senest 4 uger før repræsentantskabsmødet, dvs. senest den 15. maj 2017.

Det største og vigtigste emne, som indgår under behandlingen af beretningen, bliver status for amatørmusikområdet, de afholdte stormøder og den afgivne rapport samt, hvad der måtte ske fra nu af og frem. Bestyrelsen fremsætter ikke til dette møde ændringsforslag til vedtægterne, da det endnu er for tidligt i forløbet.

Endelig dagsorden samt bilag vil blive udsendt senest 29. maj 2017.

Tilmelding til repræsentantskabsmødet skal ske inden 1. juni 2017 på enten: 24624624 eller på mail til akks@akks.dk med angivelse af antal delegerede og deltagere, samt hvorvidt de deltager i spisningen.

Derudover er andre interesserede fra samarbejdsorganisationer og associerede medlemsorganisationer i AKKS meget velkomne til at deltage uden stemmeret.