Rapporter

Effekten af musikudøvelse – en oversigt

forskning2Musik i Norden og Videnscenter for Amatørmusik har i 2022 færdiggjort en oversigt med 200 forskningsartikler om effekten af musikudøvelse på børn, unge, ældre og samfund. Artiklerne stammer fra hele verden og er tematiseret i 14 emner.

Læs oversigten her

Kortlægning af dansk korliv

Kortlaegning-af-dansk-korliv-2020-2021-800x400I december 2021 tog Sangens Hus i samarbejde med Augustinusfonden det første spadestik til en nærmere kortlægning af dansk korliv, som det så ud i 2020, med deltagelse af 3.000 dirigenter, korledere og korsangere.

Læs rapporten her

Mod mere viden om amatørmusikken

Foto rapport

Rapporten “Mod mere viden om amatørmusikken” udkom i  2018. Rapporten giver et overblik over forskningen i amatørmusik indenfor primært well-being og sundhed med særligt fokus på forskning, der er relevant for den voksne amatør med eksempler fra hele verdenen.

Læs rapporten her

Arts and Culture on the Nordic Edge

skaermbillede-2017-01-03-kl-12-13-20I 2016 resulterede projektet ARNE – Arts and Culture on the Nordic Edge i et kompendie udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark. Kompendiet videregiver projektdeltagernes erfaringer med at skabe kunst og kultur i tyndt befolkede områder af Vestnorden. Her kan du finde  inspiration til arbejdet med at skabe lokale kulturprojekter forankret i frivillighed og borgerinddragelse.

Læs kompendiet her.

Amatørkulturens tal 2015

skaermbillede-2017-01-03-kl-12-13-01Amatørkulturens tal 2015 er udgivet af AKKS og DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed. Rapporten er en oversigt over den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi, baseret på regnskabstal fra 2013.

Det er den tredje rapport i serien og det er derfor for første gang muligt at sammenligne med tallene i Amatørkulturens tal 2004 og 2009. Det er derfor udviklingen, der er fokus på i 2015.

Læs Amatørkulturens tal 2015 her.

Rapport fra et visionsforum

skaermbillede-2017-01-19-kl-11-10-42Den 21. januar 2015 afholdt amatørorganisationerne AKKS og DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed et visionsforum om amatørkulturen på Christiansborg. På visionsforummet deltog både politikere, eksperter, meningsdannere, embedsmænd og amatører, der igennem en spændende dag fik sat ord på behovet for en national vision for amatørkulturen. Dagens indtryk og oplæg blev indsamlet i et digitalt magasin, der kan læses  her

Amatørkulturelle netværk

skaermbillede-2017-01-03-kl-12-11-58I 2012 gennemførte AKKS og DATS – Dansk Amatør Teater & Scenekunst projektet “Amatørkulturelle netværk”. Projektet havde som mål at udvikle nye lokale samarbejdsformer og netværksdannelser indenfor amatørkulturen i de nye kommuner. Dette for at skabe enkle organisatoriske platforme og opnå indflydelse.

Læs rapporten her

En kortlægning af amatørkulturorganisationer i Norden

skaermbillede-2017-01-03-kl-12-12-17I januar 2010 udgav ax – Amatörkulturens Samrådsgrupp og AKKS i fællesskab en kortlægning af amatørkulturorganisationer i Norden. Baggrunden for rapporten var de forudgående års forandringer i den nordiske kulturpolitik, der havde udelukket amatørkulturudøverne fra store dele af det offentlige tilskudssystem.

Læs en kort version af rapporten her. Læs hele rapporten her.

Projekt til udvikling af amatørkultur, amatørkunst og frivilligt kulturelt arbejde

skaermbillede-2017-01-03-kl-12-12-34I 2009 blev rapporten ”Projekt til udvikling af amatørkultur, amatørkunst og frivilligt kulturelt arbejde” offentliggjort i et samarbejde mellem Huse i Danmark, Kulturelle Samråd i Danmark og AKKS.

I rapporten redegøres der for 16 gennemførte projekter og kommes med ideer til fremtidige udviklingsprojekter.

Læs rapporten her.

Veje til en professionel karriere

skaermbillede-2017-01-03-kl-12-12-48Dansk Amatør Musik (DAM) udgav i 2009 rapporten ”Veje til en professionel karriere”. Rapportens formål var at undersøge de professionelle musikeres interesse for at undervise amatørmusikere. I rapporten interviewes et større antal professionelle musikere om deres holdning til f. eks. undervisning af amatørmusikere samt deres bud på fremtidige forbedringer af kurser og lignende, for at styrke mulighederne for de aktive amatørmusikere.

Læs rapporten her.