Tidlig Musik – nyt medlem i AKKS

TMDK – Tidlig Musik i Danmark er netop optaget som associeret medlem af AKKS. Foreningen har til formål at fremme forståelsen og interessen for musik fra middelalder til tidlig romantik – fortrinsvis når musikken spilles på originalinstrumenter. Foreningen virker desuden for viden om og forskning vedrørende opførelsespraksis og […]

Nye tal for amatørmusikken

Nye tal  fra dokumentations-projektet Samling, som AKKS gennemførte i 2018, viser at amatørmusikken har mindst 105.000 foreningsorganiserede medlemmer, som ydermere ligger omkring 4.500 frivillighedstimer om ugen i foreningernes tillidshverv.