To COVID-19 puljer genåbner

To puljer er nu genåbnet for ansøgninger  i forbindelse med COVID-19. Det drejer sig om Aktivitetspuljen til Kulturaktiviteter og DUF – Dansk Ungdoms Fællesråds Covid-19 pulje, der er rettet mod lokale børne- og ungdomsforeninger og sammenslutninger under DU’Fs medlemsorganisationer.