De kulturelle samråds rolle

”Der er ingen tvivl om, at hvis de kulturelle Samråd vil det, så kan de gå ind og spille en større samfundsmæssig rolle” Sådan lød det fra Line Bilberg og Henriette Bjerrum fra VIFO – Videnscenter for Folkeoplysning på et temamøde den 25. april i Odense. Mødet var arrangeret af Kulturelle Samråd i Danmark og havde fokus på de lokale kulturelle samråd og deres rolle i kommunerne.

Læs resten “De kulturelle samråds rolle”

Update på lovforslag om moms på kunstnerisk virksomhed

Den 22. december 2021 blev der fremsat et lovforslag i folketinget der kan få alvorlige konsekvenser for amatørkulturens foreninger og aktører. Forslaget vedrører moms på kunstnerisk virksomhed, mere specifikt på rettighedsvederlagene.

Læs resten “Update på lovforslag om moms på kunstnerisk virksomhed”

Er fritidspas for amatørforeninger?

Vidste du at der efterhånden er fritidspas-ordninger i 62 kommuner i Danmark? Ordninger hvis mål det er at få flere sårbare og udsatte børn i gang i fritids- og foreningslivet ved hjælp af bl.a. vejledning og kontingentstøtte. Idrætsforeninger over hele landet er rigt repræsenteret i ordningerne og er sågar også indgået i sociale partnerskaber med kommuner, men det kniber med amatørforeningerne.

Læs resten “Er fritidspas for amatørforeninger?”

Amatørkulturen i kommunerne

I kølvandet på kommunevalget, udsendte AKKS i slutningen af marts et brev til alle både ny- og genvalgte byrådsmedlemmer i de 98 kommuner i Danmark. Brevet havde fokus på det gensidige samarbejde mellem kommunerne og amatørkulturen og på at synliggøre alt det som amatørkulturen kan byde ind med i forhold til borgernes trivsel.

Læs resten “Amatørkulturen i kommunerne”