AKKS’ netværk

 

AITA/IATA Internationalt Amatørteaterforbund
AKKS Amatørernes Kunst & Kultur Samråd
Ax Kulturorganisationer i Samverkan (S)
AMATEO The European Network for Active Participation in Cultural Activities
BIFROST Landsforeningen for kreativ udvikling af børn og unge
DAO Dansk Amatør Orkesterforbund (Brass og Big Bands samt Harmoniorkestre)
DASOM Dansk Arbejder Sanger- Og Musikerforbund
DAOS Dansk Amatørorkester Samvirke (symfoniorkestre)
DATS Landsforeningen for dramatisk virksomhed Dansk Amatør Teater Samvirke
Spillemandskredsen Danske Folkedanseres Spillemandskreds
DFS Dansk Folkeoplysnings Samråd
DIF Danmarks Idrætsforbund (eliteidræt og paraplyorganisation for specialforbund),
DGI Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (breddeidræt)
DKF Dansk Komponist Forening
DKL Danske Korledere
DMF Dansk Musikerforbund
DMK Danske Musik- og Kulturskoler
DO Foreningen Danske Orkesterdirigenter
DSF Dansk Sanger-Forbund
DUF Dansk Ungdoms Fællesråd
EBBA European Brass Band Association
ECWO European Championship for Wind Orchestras
EFAT European Federation of Amateur Theatre (europæisk underorganisation af AITA/IATA)
EMD Elektronisk Musik Danmark
FMHR FolkeMusikHusRingen
FMS Folkemusiksammenslutningen
FUK Folkekirkens Ungdomskor
KHiD   Kulturhusene i Danmark
KOR72 Sammenslutning af amatørkor 
KSD     Kulturelle Samråd i Danmark
KUM Kulturministeriet
LGF Landsgardeforeningen
M&U Musik & Ungdom
MCD Musisk Center Danmark
MIN Musik i Norden
MOF-DK Musisk Oplysnings Forbund Danmark
NAR Nordisk Amatørteater Råd
NASOM Nordiska Arbetarsånger och Musikerförbundet  
NDN Nordiskt DamkörsNätverk
NEATA Nordeuropæisk Amatørteatersammenslutning (AITA/IATA-region for Norden og Baltikum)
NKF Nordisk Korforum
NOMU Nordisk Orkestermusik Union
NordSF Nordisk Sangerforbund
ORA Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere
SYNG Sammenslutning af amatørkor (for unge under 30 år)