Opfordring fra AKKS’ formand

15. april 2020

Til de lokale amatørkor, -orkestre, -bands og -teatergrupper!

Kære venner!

Statsminister Mette Frederiksen opfordrede på sit pressemøde tirsdag 14. april kraftigt til, at foreningsdanmark hjælper til under den fortsatte delvise nedlukning af landet – foreløbig indtil 31. august – ikke mindst i forhold til at give hverdagslivet mening for dem, som er isoleret og dermed også i høj grad i risikozonen i forhold til at opleve stor ensomhed.

Vi er bekendt med, at en række sangere og musikere – professionelle og amatører – allerede i stor udstrækning har besøgt plejehjem og ældrecentre. Det vil vi gerne opfordre til, at man fortsætter med at tilbyde til såvel kommuner som de enkelte institutioner. Det kan formentlig også udstrækkes i en vis grad til teaterområdet. Og i og med, at både daginstitutioner og skoler i den kommende tid i meget større udstrækning end hidtil kendt skal sørge for, at aktiviteterne foregår udendørs, kan også vi fra det amatørkulturelle område i stor udstrækning bidrage, uden at det kompromitterer de regler, der i øvrigt gælder for socialt samvær under coronakrisen.

I både Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS) og i vore to sammenslutninger, Amatørmusik Danmark og Dansk Amatør Teater & Scenekunst (DATS), er vi opmærksomme på de problemer, I lokalt står i på grund af aflysninger af koncerter, stævner, egnsspil og sommerspil. Vi har netop igangsat en undersøgelse blandt jer, som skal give os redskaber til en politisk indsats for at kompensere for regninger, der skal betales, selv om I står uden entréindtægter, og en mulig dobbeltbetaling på grund af arrangementer, som må udskydes. Der er allerede gang i forhandlinger med såvel kulturministeren som statsministeren på dette område, og vi bidrager med indsigt og forslag i det omfang, vi overhovedet kan, og der lyttes til os fra mange sider. For man er politisk – både på landsplan og i kommunerne – klar over kulturlivets betydning generelt og ikke mindst her under krisen. Vi har allerede modtaget en del svar på vor spørgeskemaundersøgelse, men opfordrer til, at endnu flere svarer. Det er nu, der er basis for at forhandle.

Så mens vi venter på de maksimumstal for arrangementer, der efter 10. maj og frem til 31. august må afvikles – statsministeren lovede igen tirsdag at komme med svaret snarest muligt, og vi ved, at I også venter i spænding på dette tal – er tiden til både at forberede sig politisk og samtidig vise, hvor stor betydning også amatørkulturens bidrag er til det danske samfund. Til alle tider og her og nu.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for AKKS

VILLY DALL

Formand