Ny samarbejdsstruktur for amatørmusikken

På et møde den 3. april 2017 fik AKKS formelt overdraget opgaven med, at facilitere en ny samarbejdsstruktur for amatørmusikken. Opgaven blev overdraget fra den procesgruppe, der i løbet af foråret 2017 har gennemført tre stormøder for amatørmusikkens repræsentanter. Et forløb hvis formål har været, at kortlægge amatørmusikområdet og undersøge om, der er et ønske og et grundlag for etablering af en ny fælles samarbejdsstruktur for de danske landsdækkende amatørmusikorganisationer.

Rapporterne fra det beløb finder du her:

Undersøgelsesrapporten

Opsamling på Stormøde 1

Opsamling på Stormøde 2

Organisationernes aktive deltagelse i projektet

Oversigt over amatørmusikorganisationerne samt beslægtede organisationer

Forløbet afdækkede at der var et behov for en sådan struktur med fokus på facilitering af netværk og videndeling, formidling og initiativer til fremme af amatørmusikken.

Du vil fremover kunne finde relevante dokumenter i det videre forløb her på siden.

 

Reklamer