I 2018 fik AKKS tilskud fra Statens Kunstfond til at facilitere et organisatorisk projekt, hvis mål var at styrke amatørmusikkens mange organisationer og udvikle samarbejdet og kommunikationen mellem dem.

Projektet er nu afsluttet. Det førte til oprettelsen af Amatørmusik Danmark. Nedenfor kan du læse nærmere om projektets forskellige faser.

00. Projektetansøgningen

01. Tilsagnet om tilskud fra Statens Kunstfond

Projektet udsprang af og var en fortsættelse af den undersøgelse og det forløb med 3 stormøder for amatørmusikkens organisationer, der fandt sted i foråret 2017. Målet var i sidste ende, at etablere en fælles samarbejdsstruktur for amatørmusikken, der skulle facilitere områdets mange frivillige aktører og dermed være med til at løfte kvaliteten og mangfoldigheden af amatørmusikken i Danmark.


Kaffemøder

I løbet af februar og marts 2018 har Susan Fazakerley og Toke Halskov Kristensen inviteret alle de landsdækkende amatørmusikorganisationer til en række individuelle kaffemøder, hvor de har kortlagt hver organisation med henblik på at kunne skabe et fælles billede af området. Nedenunder fremgår de overordnede emner, der blev taget udgangspunkt i ved samtalerne med de enkelte amatørmusikorganisationer:

1. Den nuværende situation
Herunder organisationens styrker og svagheder, samt muligheder og trusler.

2. Ressourcegrundlaget
Herunder hvilke personer der bidrager til det konkrete arbejde i organisationen.

3. Samarbejdsstruktur
Herunder kortlægning af de allerede eksisterende samarbejder organisationen har og hvor der kunne være mulige fremtidige samarbejder og fælles indsatser.

Blev der ikke booket tid til kaffemøde med din organisation så kontakt Toke Halskov Kristensen på toke@halskovkristensen.dk.


Stormøder

I forlængelse af kaffemøderne afholder AKKS 2 stormøder, der skal ses, som en fortsat del af processen med at lære hinanden at kende, men som derudover også gerne skal føre til egentlige samarbejder og netværk på kryds og tværs mellem organisationerne. Det første stormøde fandt sted søndag den 8. april 2018 fra kl. 10-15 på KulturØen i Middelfart og det andet finder sted søndag den 3. februar 2018 fra kl. 10-15 på KulturØen i Middelfart. Du kan løbende finde mere information om tid, sted og temaer for stormøderne her på siden.

Erfaringerne fra kaffe- og stormøder, skal så danne baggrund for en beslutning om formen på en organisationstruktur for området og forhåbentligt også pege frem af mod fremtidige samarbejder og fælles indsatser.

Artikel fra Stormøde 1

Opsamling på Stormøde 1

Invitation stormøde 2


Oversigt over amatørmusikorganisationer

I forbindelse med projektet opdaterer vi løbende oversigten over de danske landsdækkende organisationer indenfor amatørmusikområdet, der blev udarbejdet i foråret 2017. Denne seneste version kan ses her:

Oversigt over amatørmusikorganisationerne samt beslægtede organisationer

Er der fejl eller mangler i forhold til din organisation kan du sende eventuelle rettelser til toke@halskovkristensen.dk. Vi modtager også meget gerne billeder til oversigten.


Baggrunden for projektet

I 2017 blev der gennemført en undersøgelse af amatørmusikken med bl.a. 3 stormøder, hvis formål var, at kortlægge amatørmusikområdet og undersøge om, der var et ønske og et grundlag for at etablere en fælles samarbejdsstruktur for de danske landsdækkende amatørmusikorganisationer.

Nedenunder finder du, foruden den udsendte undersøgelsesrapport, også opsamlingerne fra stormøderne, oversigten over de enkelte organisationers deltagelse i processen (opdateret 23. april) samt den udgivet oversigt over amatørmusikorganisationer samt beslægtede organisationer (5. udgave).

00. Undersøgelsesrapporten

01. Opsamling på Stormøde 1

02. Opsamling på Stormøde 2

03. Organisationernes aktive deltagelse i projektet

04. Oversigt over amatørmusikorganisationerne samt beslægtede organisationer

Forløbet afdækkede at der var et behov for en sådan struktur med fokus på facilitering af netværk og videndeling, formidling og initiativer til fremme af amatørmusikken. Det videre forløb blev overdraget til AKKS i juni 2017.

%d