Site icon Amatørkultur i Danmark

Nøgletal for amatørmusikken

Billede1

Samling er et pilotprojekt som AKKS påbegyndte i 2018, på baggrund af et generelt ønske om at få mere helt grundlæggende viden om amatørmusikkens aktører og deres aktiviteter.

Målsætningen for pilotprojektet har været:

Projektets forløb:

De indsamlede data bliver derfor præsenteret i flere dele.

En hoveddel som omfatter besvarelser fra de organisationer, hvis medlemsforeninger og sammenslutninger har svaret individuelt (357 besvarelser i alt) og en mindre del, der rapporteres på baggrund af central indberetning fra de enkelte medlemsorganisationer, på vegne af deres medlemmer.

Derudover er det kun projektets hovedtal der præsenteres i første omgang, men vi vil i løbet af foråret og sommeren 2019 præsentere flere af de mere specifikke resultater.

SE PRÆSENTATIONEN AF HOVEDTALLENE I SAMLING HER:

[office src=”https://onedrive.live.com/embed?cid=75150DA0B097D13A&resid=75150DA0B097D13A%211092&authkey=AAYZQ6yW1407vXI&em=2&wdAr=1.7777777777777777″%5D

 

Hent præsentationen som pdf her:
Samling 2018 præsentation af hovedtal

Overordnet har der været stor tilslutning til projektet, halvdelen af de mere end 750 lokale foreninger og sammenslutninger, som har været kontaktet, har således deltaget i undersøgelsen. Det er langt over deltager-gennemsnittet i gængse spørgeskemaundersøgelser. Det betyder at der nu foreligger en lang række grundlæggende data om amatørmusikken.

Det vil være interessant at følge op med en lignende undersøgelse igen om 2-3 år, evt. med en række yderligere spørgsmål, som kan gå et spadestik dybere og give et endnu mere detaljeret billede af amatørmusikområdet.

For at det skal kunne lade sig gøre er to ting imidlertid nødvendige:

Det vil således give en kommende undersøgelse endnu større validitet hvis alle amatørmusikorganisationernes enkelte medlemsforeninger og -sammenslutninger udfylder spørgeskemaet og dermed medvirker til endnu bedre og mere omfattende viden om amatørmusikkens udøvere.

Exit mobile version