Mod mere viden om og nye veje for amatørmusikken

Lørdag d. 29. september afholder I AKKS forskningskonferencen ‘Mod nye veje for amatørmusikken’ i Vartov i København.

Her vil en række af de mest toneangivende forskere fra ind- og udland præsentere deres forskning indenfor amatørmusikken, og der vil være workshops, hvor deltagerne kan diskutere hvad vi kan bruge forskningen til i det daglige arbejde og være med til at sætte ord på hvilken forskning der mangler.

Sofie Holm Nielsen arbejder i øjeblikket på at udarbejde en oversigt over den eksisterende forskning indenfor amatørmusikken “Mod mere viden om amatørmusikken”. Et såkaldt litteraturreview, der vil være færdigt i sommeren 2018. De væsentligste punkter fra dette litteraturreview vil også blive præsenteret til konferencen.

Konferencen er støttet af Statens Kunstfond samt private fonde.

 

Følgende forskere vil medvirke på konferencen:

 

Stephanie E. Pitts:
Professor v. Department of Music, The University of Sheffield, UK.
Pitts har i sin forskning blandt andet haft fokus på musikalsk deltagelse, musikundervisning publikumsoplevelser og har i 2018 udgivet rapporten ’Making Music, Making Communities’, som undersøger hvilken betydning kor, orkestre m.v. kan have for deres lokalmiljø og vice versa.

Stephanie E. Pitts

 

 

 

 

 

 

Töres Theorell:
Professor Emeritus v. Stressforskningsinstituttet, Karolinska Instituttet, Stockholm.
Theorell har bl.a. forsket i sammenhængen mellem kulturelle aktiviteter og helbred, herunder om musik kan på- eller modvirke stress. Theorell har bl.a. skrevet bogen ’Noter om musik och hälsa’.

Töres Theorell


Even Ruud:

Professor Emeritus v. Institutt for Musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo samt Professor Emeritus ved Norges Musikkhøgskole.
Ruud har i sin forskning bevæget sig indenfor musikterapi, musikpædagogik, musikpsykologi og musik og kulturforståelse og har bl.a skrevet bogen ’Musikk og Identitet’.

Even Ruud

 

 

 

 

 

 

Preliminært program for forskningskonferencen 29. september 2018:

09.45-10.00 Ankomst og registrering
10.00-10.05 Velkomst ved AKKS’ formand Villy Dall
10.05-10.25 Keynote speaker 1: Even Ruud (N)
10.25-10.45 Sofie Holm Nielsen om litteraturreviewet ‘Mod mere viden om amatørmusikken’
10.45-11.15 Paneldebat/underholdning
11.15-11.30 Pause
11.30-11.50 Keynote speaker 2: Töres Theorell (S)
11.50-12.10 Keynote speaker 3: Stephanie E. Pitts (UK)
12.10-12.15 Optakt til eftermiddagens workshops
12.15-13.00 Frokost
13.00-13.45 Workshop 1
13.45-13.50 Skift
13.50-14.35 Workshop 2
14.35-14.50 Kaffepause
14.50-15.50 Fælles opsamling på formiddag og eftermiddag
15.50-16.00 Tak for i dag

 

Deltagergebyret for deltagelse i konferencen samt forplejning hele dagen er på 400 kr.

Tilmelding til konferencen kan ske via dette link: Tilmelding ‘Mod nye veje for amatørmusikken’

Her kan du læse ansøgningen og tilskudtilsagnet

Har du nogle spørgsmål til konferencen, er du velkommen til at kontakte Mette Dahl Trudslev på mette@akks.dk.

Al information om konferencen vil løbende blive opdateret på denne side. Det gælder både program, tilmelding og praktiske oplysninger.

Reklamer