Medlemmer

Der er 16 landsdækkende medlemmer af AKKS, der alle tilbyder kurser, stævner og rådgivning til deres medlemmer og medlemsforeninger. Flere af dem afvikler også større projekter med fokus på f.eks. talentudvikling og har et vidtrækkende nordisk og europæisk samarbejde. Enkelte af dem arbejder endvidere målrettet på at indsamle og dokumentere amatørmusikken og folkekulturen.

Dansk Amatør Orkesterforbund – DAO

daologoDansk Amatør orkesterforbund (DAO) er landsforbund for blæseorkestre og -ensembler i Danmark herunder Brass Bands, harmoniorkestre og Big Bands. DAO har 105 medlemsorkestre med ca. 3.000 aktive amatør- og fritidsmusikere.

Læs mere på www.daonet.dk

 

Dansk Amatørorkester Samvirke – DAOS

daosnytlogoDansk Amatørorkester Samvirke (DAOS) er en landsorganisation for danske amatørsymfoniorkestre og danske kammerorkestre. DAOS repræsenterer ca. 75 amatørsymfoni- og kammerorkestre med tilsammen ca. 2.800 medlemmer.

Læs mere på www.daos.dk

 

Danske Folkekor

dkfolkekorlogoDanske Folkekor er en landsdækkende kororganisation for 72 kor og ca. 2.600 medlemmer fordelt på 6 regioner. Danske Folkekor deltager bl.a. i den nordiske korfestival, Nordklang, står for et Festivalkor og uddeler tilskud til sine medlemmer.

Læs mere på www.folkekor.dk

 

Danske Harmonikaspillere – DH

DH – Danske Harmonikaspillere er en landsorganisation, som har til formål at varetage alle danske harmonikaspilleres interesser. Det gør DH blandt andet ved at arbejde for en højnelse af det musikalske niveau for alle udøvende harmonikaspillere, grupper og orkestre bl.a. via afholdelse af kurser, stævner, landskonkurrencer og koncerter samt udgivelse af medlemsbladet ”Harmonikaspilleren”.

Læs mere på www.harmonikaspillere.dk

 

Danske Orkesterdirigenter – DO

DO er en landsforening for orkesterdirigenter, der består af dirigenter og instruktører inden for den instrumentale amatørmusik. Foreningen arbejder for at højne den kunstneriske kvalitet i amatørmusiklivet, og har i den anledning etableret Dirigent Instituttet, som sin kursusafdeling, der udbyder mange niveau- og specialkurser, og nye dirigentspirer hjælpes i gang på basiskurser.

Læs mere på www.danskeorkesterdirigenter.dk og www.dirigentinstituttet.dk 

 

 

Dansk Arbejdersanger- og Musikerforbund – DASOM

dasom_logoDASOM er en landsorganisation for kor og orkestre. DASOM er et fællesskab, der samler og fremmer interessen for amatør korsang og –musik. DASOM optager alle former for amatørkor og –orkestre.

Læs mere på www.dasom.dk

 

Dansk Sanger-Forbund – DSF

dsflogoDSF er en landsorganisation for mandskor med ca. 1.150 medlemmer i 39 medlemskor fordelt på alle regioner. DSF arrangerer kurser og landsstævner for sangere og dirigenter.

Læs mere om DSF på www.dansksangerforbund.dk

 

Folkekirkens Ungdomskor – FUK

1folkekirkensungdomskorlogoFolkekirkens Ungdomskor er en landsorganisation af børne- og ungdomskor i folkekirken og er med sine 475 medlemskor og ca. 12.000 korsangere og korledere, Danmarks største kororganisation. FUKs formål er at fremme kor- og kirkesangstraditionen i Danmark.

Læs mere om FUK på www.fuk.dk

 

Folkemusikhusringen

fmhrlogoFolkemusikhusringen repræsenterer ca. 3000 folkemusikere, der er samlet i en række folkemusikhuse og lokale grupper, hvor traditionel dansk folkemusik udgør kernen i aktiviteterne.

Læs mere på www.folkemusikhusringen.dk

 


KOR72

kor72logoKor72 er en landsorganisation af amatørkor og enkeltmedlemmer over hele landet. Kor72 organiserer 278 kor og 350 enkeltmedlemmer – og repræsenterer således 8.200 medlemmer fordelt på alle regioner. Landorganisationen tilbyder bl.a. stævner med såvel klassisk som rytmisk repertoire, K0DA-aftale og tilskud til f.eks. professionelle dirigenter og stemmepædagoger.
Læs mere på www.kor72.dk 

 


Landsgardeforeningen – LGF – Sammenslutningen af Danske Bygarder

lgfnyt

Landsgardeforeningen er en landsdækkende, børne- og ungdomsorganisation, der består af omkring 3.500 medlemmer fordelt på ca. 70 selvstændige bygarder fra hele landet. Landsgardeforeningen modtager tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Læs mere på www.lgf.dk

 

 

 

Musik & Ungdom

musikungdomlogoMusik og Ungdom er en ungdomsorganisation, hvis virksomhed er rettet mod musik aktive unge under 30 år. Organisationen har 23 kollektive medlemmer der repræsenterer ca. 15.000 musikelever og kor- og orkesterdeltagere. Organisationen er støttet af Kunstrådets Musikfaglige Udvalg og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Læs mere på www.musik-ungdom.dk


Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere – ORA

oralogoORA er interesseorganisation for øvelokalerne, musikforeningerne og sangskriverklubberne og har 29 medlemsforeninger der repræsenterer ca. 2.700 aktive rytmiske musikere.

Læs mere på www.ora.dk

 

Spillemandskredsen

spillemandkredslogoSpillemandskredsen er en landsdækkende forening af amatører og professionelle musikere, som dyrker dansk og skandinavisk spillemandsmusik. Organisationen har ca. 600 medlemmer og et tæt samarbejde med organisationen Danske Folkedansere.

Læs mere på www.spillemandskredsen.dk

 

 

 

SYNG

syng_logoSYNG er en landsdækkende ungdomsforening med 3.625 medlemmer fordelt på 83 medlemskor og enkeltmedlemmer. Som medlem af SYNG kan man søge støtte til aktiviteter som rejser, kurser, koncerter.

Læs mere på www.syng.dk

 

Visens Venner i Danmark

visensvennerlogoVisens Venner i Danmark er en paraplyorganisation for 33 foreninger i Danmark, bestående af ca. 4.500 visesangere, akkompagnatører, visedigtere, visekomponister og andre medlemmer, der kan lide viser.

Læs mere på www.visensvenner.dk

 

Associerede medlemmer

Bestyrelsen kan efter ansøgning beslutte at inddrage institutioner, organisationer, foreninger eller enkeltpersoner som associerede medlemmer. De associerede medlemmer har ikke stemmeret på det årlige repræsentantskabsmøde og kan ikke stille op til bestyrelsen, men behandles i øvrigt på lige fod med Samrådets medlemmer og kan deltage i alle Samrådets aktiviteter.

 

IMF – Indisk Musikforening

imflogoIndisk Musikforening har som formål, at fremme interessen for og kendskabet til klassisk indisk musik og dans og beslægtede aktiviteter. Foreningen ønsker dermed at fremme forståelsen for en betydningsfuld fremmed kultur.

Læse mere på https://indiskmusikforening.wordpress.com/

 

Musisk Oplysningsforbund MOF-DK

moflogoMusisk Oplysnings Forbund, MOF-DK, er amatørernes eget oplysningsforbund. MOF-DK blev oprettet i 1967 og drives af folk med en musisk baggrund. MOF-DK har oprindelse i amatørmusikken og opretter og gennemfører kurser, undervisning og anden oplysningsvirksomhed på alle musiske områder.

Læs mere på www.mof-dk.dk

MOF Nord – Musisk Oplysnings Forbund

mofnordlogoMOF Nord er et upolitisk oplysningsforbund, som drives af folk med en musisk baggrund. MOF Nord opretter og gennemfører kurser, undervisning og anden oplysningsvirksomhed i 5 nordyske kommuner. MOF Nord dækker bredt alle musiske fag, såsom dans, drama, korsang og orkestersammenspil.

Læs mere på www.mofnord.dk

RNF – Region Nord Foto

rnflogoRNF er en sammenslutning af fotoklubber i og omkring hovedstaden. Der er 27 medlemsklubber i RNF med forskellighed i aktivitet, størrelse og niveau, der bl.a. samles til 4 årlige fotokonkurrencer med mere end hundrede deltagende amatørfotografer.

Læs mere om på www.rnf.dk