Moms på rettigheder

Den 22. december 2021 blev der fremsat et lovforslag i folketinget der kan få alvorlige konsekvenser for amatørkulturens foreninger og aktører. Forslaget vedrører moms på kunstnerisk virksomhed, mere specifikt på rettighedsvederlagene.

I lovforslaget ligges der således op til at der fra 1. januar 2023 kommer 25% moms på de rettighedsvederlag, der skal betales i forbindelse med opførelse af kunstneriske værker. Da amatørforeningerne som oftest ikke kan få refunderet momsen, vil det indebære en fordyrelse på 25% ved køb af rettigheder.

Da udgifterne til rettigheder i forvejen udgør en meget stor sum for mange amatørteater- og amatørmusikforeninger, vil konsekvensen formodentligt være, at der vil blive opført færre rettighedsbehæftede værker i regi af amatørforeningerne, samt færre værker af nulevende kunstnere.

Det er hverken en situation de professionelle kunstnere eller amatørkulturen kan leve med.

AKKS har derfor i samarbejde med Amatørmusik Danmark og DATS – Dansk Amatør Teater & Scenekunst udarbejdet følgende kommentar sendt til skatteministeriet, folketingets skatteudvalg m.m., som du kan læse HER

Den 23. februar modtog vi et svar fra Skatteministeriet:

Amatørkulturens organisationer er ikke de eneste der opponerer mod lovforslaget. Det er der rigtig mange der gør både fra de professionelles kunstnerorganisationer og fra civilsamfundet.

Der har derfor også været afholdt en høring i Folketingets skatteudvalg om lovforslaget den 2. februar 2022. I forlængelse heraf og en lang række spørgsmål til lovforslaget, skulle der efter planen være udkommet en betænkning den 6. april 2022, men den er nu udskudt og vil få karakter af en ekstern uvildig vurdering af “spørgsmålet om minimumsimplementering”. 2. behandlingen er dermed også udskudt. Denne gang til den 12. maj.

Sidste nyt

Den eksterne uvildige vurdering foretaget af advokathuset Gorrissen Federspiel udkom den 29 april og den underkender argumentationen i lovforslaget om, at man blot følger EU-ret og konkluderer i stedet:

“Det er vores vurdering, at EU-retten – i modsætning til, hvad der antages i lovforslaget ikke stiller krav om at gøre meddelelse af licens til ophavsrettigheder momspligtig, når licensen meddeles af andre end forfatteren eller kunstneren selv, f.eks. via en udpeget kollektiv forvaltningsorganisation (formidler), der handler i eget navn, men for indehaveren af ophavsrettighedens regning. Der er med andre ord ikke et EU-retligt behov for at foretage den foreslåede ændring i muligheden for momsfri formidling”

Det er godt nyt for alle der er imod lovforslaget og bolden ligger nu hos Skatteministeriet, der har udbedt sig tid til at nærstudere redegørelsen og herefter hos regeringen. Du kan læse en artikel fra Berlingske om udviklingen i sagen HER og for den særligt interesserede kan redegørelsen læses HER

Det betyder også at 2. behandlingen af lovforslaget er udskudt endnu engang. Denne gang til 2. juni 2022.