Kulturpolitisk udtalelse

Fra AKKS’s repræsentantskabsmøde 2. juni 2014:

Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS) peger på den samfundsmæssige betydning af amatørkulturen for den enkelte aktørs livskvalitet, udtryksmuligheder og kompetenceudvikling samt for skabelsen af lokale og interessemæssige fællesskaber.

Amatørerne er som fødekæde mere eller mindre direkte en forudsætning for den professionelle kunstudøvelse, ligesom f.eks. mange store teaterproduktioner og mange film benytter amatørskuespillere som statister.

Amatørkulturen udgør en væsentlig del af det kulturelle udbud – især i tyndere befolkede egne, hvor amatørkulturen enkelte steder er det eneste udbud af eksempelvis teaterforestillinger, sang- og musikkoncerter, foto- og billedkunstudstillinger. Gennem udbredelsen af kulturelle udbud samler amatørkulturen også tilskuere og tilhørere til de professionelle forestillinger og koncerter.

Amatørkulturen udgør en social arena, hvor alle generationer og sociale lag i samfundet mødes i et ligeværdigt samarbejde omkring et konkret projekt, en teaterforestilling eller en koncert. Disse muligheder for egendeltagelse i kunstnerisk arbejde udvider deltagernes udtryksmuligheder og deres personlige kompetencer, hvilket i høj grad præger deres liv uden for amatørkulturen. Derved tilbyder amatørkulturen tillige en mulighed for integration af tilflyttere, såvel fra andre egne af landet som fra udlandet.

Amatørkulturens vidt forskellige tilbud om egendeltagelse i kunstnerisk arbejde fremmer den mentale sundhed for alle – i barndommen, i ungdommen, i voksenlivet og højt op i alderdommen – gennem retten til fordybelse uden skelen til tilvejebringelse af et levebrød, som deltagerne henter andre steder, hvor de også kan anvende de færdigheder, de har med sig fra amatørkulturen.

Den organiserede amatørkultur finder sted inden for lokale foreninger og grupper, og dermed udgør den også en demokratisk udviklings- og drivkraft i samfundet, ligesom der i høj grad er tale om en frivillig indsats, hvis økonomiske betydning det nok er svært at gøre op, men som må medregnes i den samlede betydning af civilsamfundet i Danmark.

Amatørkulturen bidrager altså til samfundets økonomiske omsætning gennem især betalingen af lønninger til professionelle instruktører, dirigenter og andre ledere og lærere, men også gennem forbruget af lokalefaciliteter og materialer til aktiviteterne.