Kulturpolitisk strategi

Alle mennesker skal have mulighed for at udtrykke sig gennem kunst og kultur”

Det overordnede mål for den politiske strategi er, at AKKS skal sikre rammerne for at alle mennesker får mulighed for at udtrykke sig gennem kunst og kultur.

Overordnede målsætninger:

 • AKKS vil gøre samfundet opmærksom på, hvilken samfundsmæssig rolle kunst og kultur spiller.
 • AKKS vil skabe bedre vilkår for kunst og kultur.
 • AKKS vil søge indflydelse i forbindelse med udformningen og udmøntningen af relevante love.

Strategi

Den politiske strategi opdeles i to niveauer – national og lokal. Strategien skal inddrage AKKS’ medlemmer så meget som overhovedet muligt, da det er AKKS’ opgave at sætte fokus på sine medlemmer og amatørkulturen. Mht. eksterne samarbejdspartnere vil de være forskellige fra satsning til satsning afhængig af, hvem der vil være et interessefællesskab med i den konkrete sag.

 

Den nationale strategi

Primær målgruppe:
Det parlamentariske niveau: Relevante ministre, politiske ordførere og folketingsmedlemmer, samt de politiske partiers pressetjenester.

Det ministerielle niveau: Ministerier og embedsmænd.

Sekundær målgruppe:
Forskere, rådgivere, meningsdannere.

Metoder:

AKKS skal:

 • Hele tiden søge at påvirke den landspolitiske beslutningsproces og politikudformningen
 • Italesætte relevante politiske dagsordener i forhold til amatørkulturen
 • Gøre opmærksom på forskelle i tilskudsmodeller og dermed udfoldelsesmuligheder
 • Informere om relevante projekter, rapporter og forskningsresultater

Dette ved at:

 • Afholde møder med den relevante målgruppe
 • Deltage aktivt som høringspartner
 • Iværksætte gode eksemplariske små pilotprojekter i samarbejde med medlemmerne
 • Skrive politiske kommentarer og meninger
 • Igangsætte og deltage i internationale møder/projekter der bidrager til den nationale strategi
 • Afholde spændende og kunstneriske konferencer
 • Uddele en pris hvert år til årets amatørkulturelle initiativ, evt. ved en prisuddeling eller en fest
 • Finde ambassadører og talsmænd, der kan formidle AKKS målsætninger.
 • Deltage i politiske begivenheder som Folkemødet på Bornholm med en strategi for deltagelsen.

Ønskelige resultater:

 • Sikre kunst og kultur i relevante love
 • Bedre økonomiske forhold for amatørkulturens organisationer og foreninger
 • En større anerkendelse af amatørkulturen
 • Bedre faciliteter (rammer) for amatørkulturens udøvere
 • Kvalificeret undervisning til alle amatører

Den lokale strategi

Primær målgruppe:
KLs politiske udvalg og KLs embedsmænd, byråds- og kommunalbestyrelsesmedlemmer i de 98 kommuner i Danmark, relevante embedsmænd i kommunerne, folkeoplysningsudvalg og kulturelle samråd m.m.

Metoder:

AKKS skal:

 • Hele tiden søge at påvirke den lokale udmøntning af lovene
 • Gøre opmærksom på forskelle i tilskudsfordelingen og dermed de lokale udfoldelsesmuligheder
 • Holde sig orienteret om og italesætte relevante lokalepolitiske dagsordener i forhold til amatørkulturen
 • Informere om relevante projekter, rapporter og forskningsresultater

Dette ved at:

 • Afholde møder med den relevante målgruppe
 • Have gode eksemplariske små pilotprojekter i samarbejde med medlemmerne
 • Afholde oplysningskampagner med gode eksempler fra den kommunale virkelighed
 • Holde konferencer med relevante emner for f.eks. nyvalgte kulturudvalgsmedlemmer
 • Deltage i relevante konferencer som KLs årlige kulturkonference
 • Give en pris hvert år til årets amatørkulturelle kommune, evt. i forbindelse med en fest.

Ønskelige resultater:

 • Sikre en bedre udmøntning af de relevante love lokalt
 • Bedre kommunale tilskudsmuligheder for de lokale aktører og foreninger
 • Større anerkendelse af amatørkulturen
 • Bedre faciliteter (rammer) for amatørkulturens udøvere
 • Kvalificeret undervisning til alle amatører