Kontraktskabeloner

KONTRAKT_ORANGE

Her  kan du downloade en række forskellige kontraktskabeloner:

Man skal have en skriftlig kontrakt på sin ansættelse når man har arbejdet mere end en måned og arbejder mere end 8 timer om ugen.

Er der tale om en fastansættelse anvendes en af de to øverste kontrakter.  Man kan tilføje en tidsbegrænsning i kontrakterne forstået sådan at medarbejderen bliver ansat til en bestemt dato, til en langtidssygemeldt kommer tilbage eller til en opgave er løst. En tidsbegrænset kontrakt kan dog kun forlænges af objektive årsager.

Kontraktskabelon fastansat

Kontraktskabelon timelønnede

KONTRAKTSKABELONERHonorarkontrakten anvendes når der er tale om betaling  i forbindelse med enkeltstående opgaver, arrangementer eller projekter. Det er også muligt at modtage et honorar i et ansættelsesforhold, hvis man ikke er fastansat, men derimod ansat som f.eks. freelancer.

Kontraktskabelon – honorar