Konkrete erfaringer der kan bruges én til én, mødet med andres viden og en følelse af ikke at være alene med udfordringerne. Vi har her samlet forskellige reaktioner fra Inspirationsdagen om unge i ledelse, som AKKS afholdte onsdag d. 22. januar i København.

af Lene Grønborg Poulsen


Jonathan

Jonathan Linnemann, Brønderslev kommune 
”Jeg sidder som foreningskonsulent i kommunen, og min opgave er at servicere vores foreninger. Trives de, fungerer alt, som det skal, og hvordan kan vi støtte dem i de opgaver, som de står overfor.

Jeg synes, det var ideelt at deltage i dag for at komme videre med foreningsarbejde og få ny inspiration til, hvordan man kan ændre status Q og udvikle vores lokale foreninger…. Og vi er også interesseret i, hvordan vi opdaterer vores foreninger, så de passer til de unge.

Problemet med at få flere unge med i ledelse, som vi har hørt om i dag, kender vi også hos os. Her er der foreninger, som skriger efter flere unge. Derfor er det fedt med så konkrete eksempler, som vi har fået i dag.

Jeg tænker, at vi næsten kan tage metoden og bruge den én til én hos os, og jeg håber, at kunne igangsætte processer på baggrund af det her. Som kommune er vi jo en slags tredjepart, så vi skal ikke presse på, men vi skal være et godt tilbud. Og der ville være det oplagt, at vi kunne være tovholder på sådan en proces, som AKKS har lavet her. Det kræver selvfølgelig ressourcer, så vi ville skulle se på, hvordan det kan finansieres.”


Sif Brunemark, Roskilde Festival
”Jeg er ansat hos Roskilde Festival i ledelsessekretariatet, hvor jeg arbejder med alle de projekter, vi laver året rundt, som handler om ungdomsaktivisme. Derudover er jeg med til at uddele overskuddet. Et eksempel på et projekt, som vi har støttet, er en festival for folkemusik, der hedder ”Rødder, Fødder & Stemmer”. Det er et projekt, der er drevet af de unges lyst, og jeg synes, at det er helt fantastisk med sådan en niche, som både lever og vokser.

Sif

Jeg er her i dag, fordi det interesserer mig, hvordan unge kan få indflydelse og indgå i handlingsfællesskaber. Vi støtter unge, som selv laver projekter, og som vil ændre noget i verdenen. Derfor er det interessant for mig at høre, hvordan man bredt tænker ungdomsdemokrati. Jeg er her i dag for at lytte og få nye input.

Jeg mener, at det er vigtigt at give unge frirum uden for mange rammer, når de skal skabe projekter – for unge er gode til at udfolde sig og danne fællesskaber, når de får lov. Det skal man gøre ved at pille ”plejer” ud af ligningen. De unge har format og skabertrang, og det skal vi tro på. Helt konkret betyder det, at vi måske skal hjælpe dem med, hvordan man danner en forening for at få noget til at ske. Jeg oplever, at de unge måske kan have lyst til at lave et projekt, men at de ikke har viden om, at man for eksempel skal danne en forening og få et Cvr. Nr. for at kunne søge bestemte fonde og puljer. På den måde er foreningen for flere unge et middel – og ikke målet i sig selv.


Erik Lorentzen, KFUMs Idrætsforbund
”Jeg er udviklingskonsulent i KFUMs Idrætsforbund, og jeg er her i dag, fordi vi har mange unge ledere, og fordi området interesserer os.

Erik

Vi har gode erfaringer med ambassadørarbejde, men vi er udfordret på, hvordan vi kommer ud til de lokale foreninger og får de unge ind i for eksempel bestyrelsesarbejdet. Hvordan disrupter vi bestyrelsesarbejdet, så det bliver mere attraktivt for de unge? Der synes jeg, at vi hørte gode eksempler fra ”Det Hem’lige Teater”, hvor man på teatret kun melder sig til ledelsesarbejdet for et halvt år ad gangen.

Jeg har bestemt fået noget brugbart med tilbage, og jeg er også interesseret i det foreningsudviklende spil, som organisationen AX fra Sverige havde med. Os, der er her i dag, er spredt på mange forskellige sektorer, men vi står med det samme problem, så derfor har jeg foreslået, at dem som køber spillet og bruger det laver en opfølgende erfaringsudveksling. Vi står alle med den udfordring, at vi ved de unge brænder for det – vi kan bare ikke få dem ind i den gammeldags struktur.”


RebeccaRebecca Sandell Ytzen, medlem af hovedbestyrelsen i DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst

Jeg er her i dag, fordi jeg repræsenterer DATS, og fordi jeg har nogle forventninger om, at møde noget ekspertise indenfor området, som vi kan bruge. Vi kan også have svært ved at rekruttere unge mennesker, så jeg forventede konkrete og brugbare råd.

Dagen har indfriet mine forventninger. For det første er det virkelig rart at møde andre ligesindede, så man oplever, at det her er ikke noget, vi står alene og kæmper med. For det andet var oplæggene brugbare. Det er ikke fordi, at nogen har opfundet den dybe tallerken, men det hjælper at høre, hvordan der bliver sat andre ord på en udfordring, end dem jeg selv ville bruge.

Nu kan vi bruge nogle af erfaringerne fra de andre, smage på det og se, om vi kan tilpasse noget af det til vores egen bestyrelse.”


Signe Marie Obel, medlem af bestyrelsen i Det Danske Spejderkorps
SigneJeg er her i dag for at fortælle om, hvordan vi arbejder med ungeindflydelse i Det Danske Spejderkorps. Jeg er egentlig selv et godt eksempel på det, for jeg har siddet i bestyrelsen siden jeg var 19 år – og i dag er jeg 22 år.

Mine forventninger til dagen var gode. Jeg synes, at vi har nogle erfaringer, som jeg gerne vil dele, og så vil jeg gerne høre, hvad andre gør og måske blive udfordret. Jeg er blevet opmærksom på, hvor privilegerede vi er i Det Danske Spejderkorps, hvor vi har en masse mega seje unge. Men jeg er også opmærksom på, at foreninger generelt måske ikke behøver at nytænke alt, for der er også mange ting, der fungerer.

Min holdning er, at man ikke skal tænke på de unge og de gamle som to adskilte enheder. Det synes jeg nemlig ikke, at vi gør i vores forening. Her er jeg medlem i bestyrelsen på samme niveau som andre. Jeg tror, at vi er gode til at tro på, at børn og unge godt kan. I spejderbevægelsen giver vi ansvar til børn fra de er fem år, og det er jo hele ”spejder-idéen”, at børn leder børn og unge leder unge.

Så jeg tror, at man skal se på de unge som en ressource. Jeg har for eksempel ikke lyst til at blive valgt ind i en bestyrelse fordi jeg er ung og kvinde – jeg vil gerne vælges, fordi jeg er god.”

%d