AKKS’ primære opgave er af kulturpolitisk karakter. Den er rettet mod at styrke amatørkulturens placering lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, og dermed sikre rammerne for, at alle mennesker får mulighed for at udtrykke sig gennem kunst og kultur.

Et medlemsskab af AKKS giver først og fremmest mulighed for at få en politisk stemme og påvirke den kulturpolitiske dagsorden.

Hvad får man ud af at være medlem?

Som medlem af AKKS kan du få hjælp til at forstå ellers kompliceret kulturpolitik hvad enten det er statsligt eller kommunalt, ligesom du har mulighed for at få synspunkter repræsenteret i høringssvar og videreformidlet i en politisk sammenhæng.

buskspil

AKKS holder møder med kulturpolitiske ordførere og samarbejder bredt med hele kulturfeltet. Fra professionelle kunstnerorganisationer til folkeoplysnings-organisationer. AKKS deltager bl.a. på Folkemødet på Bornholm og på Kulturmødet på Mors, samt på kulturpolitiske konferencer og netværk.

Internationalt er AKKS medlem af det europæiske netværk AMATEO og MIN – Musik i Norden og har herigennem et bredt europæisk og nordisk netværk og kontakter.

Hvert år uddeler AKKS Con Amore Kulturpris for at synliggøre amatørkulturen der, hvor den foregår.

Som en service til sine medlemmer har AKKS samlet nødvendig viden, som din sammenslutning har brug for i den daglige drift. Se også vores foreningsguide med alt fra tips til vedtægter, kontrakter, ophavsret, KODA og forsikringer. Derudover har vi også en koncertsalsliste og offentliggør løbende artikler og månedlige nyhedsbreve, som du selv kan bidrage til. AKKS publicerer endvidere løbende rapporter og bøger, som har til formål at undersøge, forske i, informere om og udvikle amatørkulturen.

Er din organisation interesseret i at finde samarbejdspartnere eller søge inspiration, danner AKKS grobund for at netværke, lære af hinanden, danne tværfaglig samarbejde og koordinere. AKKS afholder temamøder, medlemsmøder, kurser, projekter og konferencer, som muliggør netop dette.

Hvem kan blive medlem?

Landsdækkende amatørkultursammenslutningen indenfor forskellige kunstgenre kan blive medlem! Er du i tvivl om din mulighed for medlemskab, er du meget velkommen til at spørge på akks@akks.dk eller ringe på tlf: +45 24 624 624

%d bloggers like this: