Hvorfor AKKS?

AKKS’ primære opgave er af kulturpolitisk karakter. Den er rettet mod at styrke amatørkulturens placering lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, og dermed sikre rammerne for, at alle mennesker får mulighed for at udtrykke sig gennem kunst og kultur.

Et medlemsskab af AKKS giver først og fremmest mulighed for at få en politisk stemme og påvirke den kulturpolitiske dagsorden.

Hvad får man ud af at være medlem?

Som medlem af AKKS kan du få hjælp til at forstå ellers kompliceret kulturpolitik hvad enten det er statsligt eller kommunalt, ligesom du har mulighed for at få synspunkter repræsenteret i høringssvar og videreformidlet i en politisk sammenhæng.

buskspil

AKKS holder møder med kulturpolitiske ordførere og samarbejder bredt med hele kulturfeltet. Fra professionelle kunstnerorganisationer til folkeoplysnings-organisationer. AKKS deltager bl.a. på Folkemødet på Bornholm, Kulturmødet på Mors, UFM – Ungdommens Folkemøde og Folkemødet på Møn, samt på kulturpolitiske konferencer og netværk.

Internationalt er AKKS medlem af det europæiske netværk AMATEO og MIN – Musik i Norden og har herigennem et bredt europæisk og nordisk netværk og kontakter.

Hvert år uddeler AKKS sammen med DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed Con Amore Kulturpris for at synliggøre amatørkulturen der, hvor den foregår.

Som en service til sine medlemmer har AKKS samlet nødvendig viden, som din organisation har brug for i den daglige drift. Det være sig koncertsalsliste, folkeoplysningsloven, KODA-rettigheder eller ophavsret. Derudover kan din organisation drage nytte af ugentlige artikler og selv bidrage med stof til artikler og månedlige nyhedsbreve. AKKS publicerer endvidere løbende rapporter og bøger, som har til formål at undersøge, forske i, informere om og udvikle amatørkulturen.

Er din organisation interesseret i at finde samarbejdspartnere eller søge inspiration, danner AKKS grobund for at netværke, lære af hinanden, danne tværfaglig samarbejde og koordinere. AKKS afholder temamøder, medlemsmøder, kurser, projekter og konferencer, som muliggør netop dette.

Hvem kan blive medlem?

Alle amatør kunst- og kulturorganisationer, samt netværk, foreninger og personer kan blive medlem! AKKS er åben overfor alle genrer inden for kunst og kultur lige fra musik, sang, dans, illustration til cirkus, foto og håndarbejde. Er du i tvivl om din mulighed for medlemskab, er du meget velkommen til at spørge på akks@akks.dk.

Medlemmer hos AKKS er kategoriseret i tre typer:

    • Landsdækkende organisationer (organisationer som er repræsenteret i mindst tre ud af de fem politisk-administrative regioner). Årligt kontingent: 500 kr.
    • Regionale organisationer (organisationer som er repræsenteret i to-tre af de politisk administrative regioner). Årligt kontingent: 300 kr.
    • Associerede medlemmer (organisationer og institutioner, lokale grupper/grupperinger samt enkeltpersoner). Årligt kontingent: 200 kr.

For yderligere information om organisationstyperne kan du læse vedtægterne.

Vil du være medlem så skriv til akks@akks.dk eller ring på tlf: +45 24 624 624