Hvad er AKKS?

På de følgende sider kan du læse meget mere om hvem og hvad AKKS er:

Formål

Medlemmer

Bestyrelsen

Sekretariat

Vedtægter

Organisationsdiagram

AKKS’ netværk

Internationalt samarbejde