Site icon Amatørernes Kunst & Kultur Samråd

Foreningsguide

2 (1)Det kan være svært at finde rundt i alle de opgaver og regler, der er forbundet med at drive en amatørforening. På trods af det er foreningsformen alligevel den mest hensigtsmæssige organisation omkring et kor, en scene eller et orkester, hvis man skal have adgang til kommunale lokaler eller offentlige tilskud. Samtidig giver den en unik mulighed for demokratisk indflydelse og medbestemmelse.

For at gøre dit foreningsarbejde lidt nemmere, har AKKS samlet en lang række tips og god råd i denne guide. På de næste par sider kan du derfor følge med vores to amatører rundt i guiden og få information om alt fra vedtægter, generalforsamlinger og GDPR  til fundraising og børneattester og du kan  downloade en lang række skabeloner  til brug for bl.a. kontrakter og budgetlægning.

Blandt de emner du kan få hjælp til er:

God fornøjelse. 

Exit mobile version