Høringssvar

AKKS udarbejder løbende høringssvar i forbindelse med lovgivning, der berører amatørkulturen eller amatørkulturens værdier. Du kan se dem her:

EU-Kommissionens forslag til En ny europæisk kulturdagsorden

EU-Kommissionens forslag til et nyt program for Et Kreativt Europa 2021-2027

EU-Kommissionens forslag til et program for Rettigheder og værdier 2021-2027