Hjælpepakker og initiativer

I denne oversigt har vi samlet de COVID-19 initiativer og hjælpepakker, der direkte berører amatørkulturens foreninger og aktører.

AKKS arbejder hele tiden på at få hjælpepakker og initiativer tilpasset amatørkulturens foreninger og aktive.

Oversigten opdateres derfor løbende.

OBS! DUF’s Corona – pulje blev foreløbigt lukket  21. september 2020.

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter

Puljen giver tilskud til, at nye eller allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter, kan gennemføres under hensyntagen til COVID-19-restriktioner og -retningslinjer. Og kan søges af amatørkulturens foreninger og organisationer. De omtalte kulturaktiviteter skal afvikles i perioden fra og med 1. september til og med 31. oktober 2020 og det er en forudsætning at ansøger er:

  • CVR registreret inden 1. juni 2020
  • har en årlig omsætning på mindst 1. mio. kr.

Det er muligt for paraplyorganisationer på det amatørkulturelle område, at ansøge på vegne af deres medlemmer, hvis de i ansøgningen omfattede medlemmers samlede omsætning opfylder kravet om en årlig omsætning på mindst 1. mio. kr.

Du kan læse mere om puljens kriterier og ansøge HER

Kommunale tilskud til folkeoplysende aftenskoler og foreninger m.m.

Hvis din forening/orkester/kor modtager tilskud under folkeoplysningsloven vil den være dækket af bestemmelserne i “Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19”. Her har kommunerne fået hjemmel til at udbetale på forhånd givne/aftalte tilskud til aftenskoler og folkeoplysende foreninger også selv om arrangementer/aktiviteter har måttet aflyses.

Bekendtgørelsen gør det muligt for kommunerne at gøre dette – det er ikke et krav. Men KL og KUM har sendt en klar opfordring til kommunerne om ikke at kræve tilskud tilbagebetalt eller tilbageholde tilskud, som var blevet stillet i udsigt. I kan se teksten til bekendtgørelsen HER. For en nærmere afklaring råder vi dig til at kontakte din egen kommune. Vi hjælper gerne hvis du oplever problemer.

Tilskud fra Statens Kunstfond 

Der blev i foråret lempet på tilskudsreglerne i forhold til projekter med tilskud fra Statens Kunstfond, der som følge af COVID-19 ikke fik mulighed for at blive påbegyndt i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020. Ordningen medførte, at tilskud ikke blev krævet tilbagebetalt, uanset om aktiviteten var påbegyndt eller skulle være påbegyndt i denne perioden.  Hvis du er berørt af dette, kan du kan læse mere HER

Øvrige hjælpepakker og initiativer

Kulturministeriet har lavet en oversigt med alle hjælpepakker og initiativer målrettet kulturområdet. Oversigten finder du HER  Mange af initiativerne er målrettet professionelle kunstnere, der er ramt af aflysninger af arrangementer  og de kan derfor henvises hertil. Her finder du f.eks. også arrangørpuljen, der er forlænget til 31. oktober 2020 og kan søges til kompensation af underskud  i forbindelse med aflysning, udskydelse eller væsentligt ændringer af kultur- og idrætsarrangementer pga. Covid-19. Der er dog fortsat krav om at man som minimum skal have 350 deltagere.

På virksomhedsguiden finder du endvidere en oversigt over en lang række hjælpepakker (til lønkompensation, drift m.m.) rettet mod primært erhvervslivet, der i nogle tilfælde kan være relevante for amatørkulturens større foreninger. Der er indgået en politisk aftale der gør at flere af disse vil blive forlænget. Se oversigten og følg med HER