I denne oversigt samler AKKS de COVID-19 initiativer og hjælpepakker, der direkte berører amatørkulturens foreninger og aktører.

AKKS arbejder hele tiden på at få hjælpepakker og initiativer tilpasset amatørkulturens foreninger og aktive.

OBS! Lige nu afventer AKKS mere information om det konkrete indhold af de kompensationsordninger der er besluttet i kølvandet på nedlukningen af kulturlivet den 19. december.

COVID-19 Kulturpuljen

Covid-19 Kulturpuljen støtter foreninger, der arbejder med amatørkultur og det frivilligt kulturelle område. Puljen er blevet uddelt to gange og er p.t. lukket. Vi afventer en afklaring af om den oprettes igen.

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråds aktivitetspulje

Puljen går til at afholde aktiviteter, som var planlagt, men som ville være blevet aflyst fordi man ikke har mulighed for at have den indtægt i sommerperioden som normalt, på grund af COVID-19 og kan søges af lokalforeninger under en af DUFs medlemsorganisationer. Man kan søge støtte til at afholde planlagte aktiviteter fra 1. juli 2021 og til og med 31. december 2021, som ellers ikke vil kunne finde sted pga. manglende indtægtsgrundlag, som følge af COVID-19-restriktioner i sommerperioden.

Du kan læse mere om puljens retningslinjer og søge HER

%d