Hjælpepakker og initiativer

I denne oversigt har vi samlet de COVID-19 initiativer og hjælpepakker, der berører amatørkulturens foreninger og aktører.  AKKS arbejder hele tiden på at få hjælpepakker og initiativer tilpasset amatørkulturens foreninger og aktive. Oversigten opdateres derfor løbende.

OBS! DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd åbner den 29. april for en COVID-19 nødpulje, der kan søges af lokalforeninger under DUFs kulturelle, sociale, religiøse, handicap-, natur-, miljø-, elev-, studenter-, spejder-, og udvekslingsorganisationer, som har hjemsted i Danmark. Dvs. lokale børne- og ungdomsforeninger med tilknytning til DUF, herunder amatørkulturelle foreninger. Se puljens kriterier herunder.

Generelt

Det kan være noget uklart hvad hjælpepakkerne indeholder i alle deltaljer. Har du og din forening konkrete spørgsmål kan du kontakte Kulturministeriets hotline, der har åben alle hverdage fra kl. 9-16 på 33745000 eller corona@kum.dk. Du er også altid velkommen til at ringe eller skrive til AKKS på 24624624 eller akks@akks.dk.

Oversigt over offentlige initiativer og hjælpepakker:

Kommunale tilskud til folkeoplysende aftenskoler og foreninger m.m.

Hvis din forening/orkester/kor modtager tilskud under folkeoplysningsloven vil den være dækket af bestemmelserne i “Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19”. Her har kommunerne fået hjemmel til at udbetale på forhånd givne/aftalte tilskud til aftenskoler og folkeoplysende foreninger også selv om arrangementer/aktiviteter har måttet aflyses.

Bekendtgørelsen gør det muligt for kommunerne at gøre dette – det er ikke et krav. Men KL og KUM har sendt en klar opfordring til kommunerne om ikke at kræve tilskud tilbagebetalt eller tilbageholde tilskud, som var blevet stillet i udsigt. I kan se teksten til bekendtgørelsen HER. For en nærmere afklaring råder vi dig til at kontakte din egen kommune. Vi hjælper gerne hvis du oplever problemer.

Tilskud fra Statens Kunstfond 

Der lempes på tilskudsreglerne i forhold til projekter, der som følge af COVID-19 ikke får mulighed for at blive gennemført i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020. Ordningen medfører, at tilskud ikke kræves tilbagebetalt, uanset om aktiviteten er påbegyndt eller skulle være påbegyndt i denne perioden. Læs aftaleteksten HER

Har man modtaget tilskud til et projekt eller aktivitet og får brug for at udsætte eller ændre projektet som følge af COVID-19, bedes man ringe eller skrive til den sagsbehandler, der har underskrevet det tilsendte tilsagnsbrev. Det samme gælder, hvis man som følge af COVID-19, har brug for at udsætte fristen for aflevering af regnskab.

COVID-19 nødpulje under DUF- Dansk Ungdoms Fællesråd

DUFs COVID-19 nødpulje støtter lokale børne- og ungdomsforeninger, der er trængt økonomisk på grund af corona-nedlukningen. Puljen er åben for ansøgninger fra den 29. april til den 10. maj. Puljen kan søges af lokalforeninger under DUFs kulturelle, sociale, religiøse, handicap-, natur-, miljø-, elev-, studenter-, spejder-, og udvekslingsorganisationer, som har hjemsted i Danmark. Herunder de amatørkulturelle foreninger.

Man kan søge støtte til udgifter eller tabte indtægter i perioden 11. marts – 31. august 2020. Det drejer sig om:

 • Afholdte udgifter til aktiviteter, som er aflyst i forbindelse med COVID-19 nedlukningen.
 • Tabte indtægter fra foreningens arbejde på fx festivaler, markeder, lejre eller andre begivenheder, som er aflyst i forbindelse med COVID-19 nedlukningen.
 • Tabte indtægter fra udlejning af lokaler og udstyr som følge af COVID-19 nedlukningen.
 • Tabte indtægter fra medlemskontingenter og støtteindbetaling som følge af COVID-19 nedlukningen.

Du kan læse mere om puljens kriterier samt ansøge om tilskud HER

Hjælpepakke om midlertidig støtte til kunstnere

Denne ordning er målrettet kunstnere og gælder fra 9. marts til og med 8. juni 2020. Ordningen er et supplement til de øvrige tiltag og hjælpepakker, som regeringen har iværksat som følge af COVID-19. Du kan læse ordningens fulde tekst HER

 • Ordningen kan ansøges af kunstnere, der har en samlet A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig kunstnerisk virksomhed på mellem 100.000 og 800.000 kr. årligt, svarende til mindst 8.333 kr. og maksimalt 66.667 kr. månedligt i gennemsnit i ét ud af de seneste tre år med udgangspunkt i årsopgørelser fra 2017, 2018 og 2019.
 • Kunstnere, der som konsekvens af corona-virus, forventer et tab i A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed fra det kunstneriske virke på mindst 30 pct. i forhold til den forventede indkomst i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020, kan få dækket 75 pct. af det forventede tab, dog maksimalt 23.000 kr. per måned.
 • Opgørelsen af indtægter, tab og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed skal stamme fra det kunstneriske virke.
 • Ordningen kan kun søges af kunstnere, der ikke har modtaget kompensation fra de øvrige hjælpepakker, og den estimeres på den baggrund til at koste op mod 100 mio. kr. i 2020

Kompensationsordning for aflysning af større arrangementer 

Denne ordning er ændret pr. 18. april og omfatter nu større arrangementer med flere end 350 deltagere, som aflyses, ændres væsentligt eller udskydes som følge af regeringens tiltag pga. COVID-19 i perioden fra 6. marts til 31. august 2020. Du kan læse aftaleteksten HER.

Arrangementer defineres i denne sammenhæng som:

 • Enkeltstående begivenheder i Danmark, der er enestående i deres indholds- og/eller formidlingsmæssige udtryk fra gang til gang.
 • Ordningen omfatter alene enkeltstående arrangementer, som er planlagt til at finde sted mindre hyppigt end dagligt (højest hver anden dag, fx sportsbegivenheder, der finder sted ugentligt) eller finde sted dagligt i en afgrænset periode på op til 4 ugers varighed. Perioden på 4 uger gælder for hver lokation, hvor et arrangement afholdes.

Kompensationen kan dække alle udgifter i forbindelse med arrangementet. Man kan dog ikke søge om kompensation til:

 • Tabt overskud. Kompensationen må ikke bidrage til overskud
 • Arrangementer, som din virksomhed ikke selv er arrangør af
 • Udgifter, som forsikringen dækker
 • Udgifter, der dækkes af anden offentlig støtte
 • Arrangementer, som er lukkede for offentlig tilmelding (fx firmaarrangementer eller medlemsarrangementer)
 • Landsindsamlinger. Du kan i stedet søge via Kulturministeriets kompensationsordning.

For at søge om kompensation, skal man have nødvendig dokumentation og den er relativt omfattende. Du kan se den HER

Kompensationsordning for lønudgifter

Din virksomhed/forening kan få midlertidig lønkompensation, hvis du forventer at skulle afskedige medarbejdere som følge af COVID-19. For at søge om lønkompensation skal virksomheden stå over for at skulle varsle afskedigelser for:

 1. Minimum 30% af medarbejderstaben eller
 2. Mere end 50 ansatte
Der kan søges om midlertidig lønkompensation i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020. Man kan dog ikke søge om kompensation hvis:
 
  • Virksomheden benytter sig af mulighederne for hjemsendelse uden løn
  • Udgifterne til løn er dækket fra andre støtteordninger indført som følge af COVID-19
  • Virksomhedens medarbejdere ikke er hjemsendt

Du kan finde mere om ordningens bestemmelser og de relativt omfattende dokumentationskrav HER

Kompensationsordning for faste udgifter

Din virksomhed/forening kan få kompensation for en andel af sine faste omkostninger. Ordningen dækker i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020 en andel af din virksomheds faste omkostninger til f.eks. afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger.

Ordningen er for virksomheder, der har faste omkostninger for mindst 25.000 kr. i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020, og derudover

   • forventer et fald i omsætningen på mindst 40 % i hele perioden, eller
   • i en periode har haft forbud mod at holde åbent og ikke har haft omsætning i hele denne periode.

Du kan få kompensationen for op til 80 % af de faste omkostninger i din virksomhed. Hvis din virksomhed i en periode har haft forbud mod at holde åbent, og ikke har haft en omsætning i hele perioden, kan du dog få kompensation for alle din virksomheds faste omkostninger i perioden, hvor du ikke har kunnet holde åbent.

Som del af din ansøgning skal du opgøre det forventede fald i omsætningen i din virksomhed samt din virksomheds forventede faste omkostninger for perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020.

Kravene til dokumentation er relativt omfattende og du kan læse mere om dem og de nærmere bestemmelser HER