Hjælpepakker og initiativer

I denne oversigt har vi samlet de COVID-19 initiativer og hjælpepakker, der direkte berører amatørkulturens foreninger og aktører.

AKKS arbejder hele tiden på at få hjælpepakker og initiativer tilpasset amatørkulturens foreninger og aktive.

Oversigten opdateres derfor løbende.

COVID-19 Kulturpuljen

Covid-19 Kulturpuljen støtter foreninger, der arbejder med amatørkultur og det frivilligt kulturelle område. Puljen er nu igen åben for ansøgninger frem til 15. marts. Denne gang uddeles der 6, 625 mio. kr. Det indebærer at det også er muligt at søge til aktiviteter der fik afslag eller nedsat støttebeløb under første uddeling af puljen. Der kan endvidere søges til hele perioden fra 11. marts 2020 – 28. februar 2021. Puljen dækker bl.a.:

a) Allerede afholdte udgifter til forenings aktiviteter, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet.

b) Tabte indtægter for aflyste arrangementer og foreningsaktiviteter, inklusive indtægter for billetsalg eller deltagerbetaling.

c) Tabte indtægter for gennemførte arrangementer og foreningsaktiviteter med nedsat deltager – eller publikumsantal pga. forsamlingsforbuddet og lignende restriktioner.

d) Tabte indtægter fra lokaleudlejning, udstyr, scener, barsalg og catering mv., som følge af nedlukning for aktivitet.

e) Tabte indtægter fra medlemskontingenter og/eller støtteindbetalinger som f.eks. sponsorerede annoncer.

4) Ansøger kan søge om tilskud til flere aktiviteter i samme ansøgning.

Du kan læse mere og søge her HER

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråds COVID-19 nødpulje

Puljen støtter lokale børne- og ungdomsforeninger og sammenslutninger under DUF’s medlemsorganisationer, der er trængt økonomisk af Corona-pandemien. Puljen åbner for 3. ansøgningsrunde mandag den 11. januar 2021 med ansøgningsfrist mandag den 15. marts 2021. Man  kan søge støtte til udgifter eller tabte indtægter i perioden 11. marts 2020 – 28. februar 2021. Det drejer sig mere specifikt om:

  • Afholdte udgifter til aktiviteter, som er aflyst i forbindelse med COVID-19 nedlukningen.
  • Tabte indtægter fra foreningens arbejde på fx festivaler, markeder, lejre eller andre begivenheder, som er aflyst i forbindelse med COVID-19 nedlukningen.
  • Tabte indtægter fra udlejning af lokaler og udstyr som følge af COVID-19 nedlukningen.
  • Tabte indtægter fra medlemskontingenter og støtteindbetaling som følge af COVID-19 nedlukningen.
  • Merudgifter til værnemidler samt merudgifter med henblik på at iagttage sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god hygiejne ved afholdte af lokalforeningsarrangementer, herunder håndsprit, sæbe og ekstra rengøring.

Du kan læse mere om puljens retningslinjer og søge HER

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter

Puljen giver tilskud til, at nye eller allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter, kan gennemføres under hensyntagen til COVID-19-restriktioner og -retningslinjer.  Den kan søges af amatørkulturens foreninger og organisationer. Puljen er nu åben for sin tredje uddeling  og denne gang for  kulturaktiviteter der skal afvikles i perioden fra og med 1. januar til og med 28. februar 2021. Ansøgningsfristen til denne periode er den 8. marts 2021. Ansøgere gøres opmærksomme på, at kulturaktiviteter, som finder sted i en periode og/eller et geografisk område, der er nedlukket, betragtes som på forhånd aflyst, og at der derfor ikke kan ansøges om tilskud fra aktivitetspuljen til sådanne aktiviteter.

Det er en endvidere en forudsætning at ansøger er:

  • CVR registreret inden 1. juni 2020
  • har en årlig omsætning på mindst 1. mio. kr.

Det er muligt for paraplyorganisationer på det amatørkulturelle område, at ansøge på vegne af deres medlemmer, hvis de i ansøgningen omfattede medlemmers samlede omsætning opfylder kravet om en årlig omsætning på mindst 1. mio. kr.

Du kan læse mere om puljens kriterier og ansøge HER

Kommunale tilskud til folkeoplysende aftenskoler og foreninger m.m.

Hvis din forening/orkester/kor modtager tilskud under folkeoplysningsloven vil den være dækket af bestemmelserne i “Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19”. Her har kommunerne fået hjemmel til at udbetale på forhånd givne/aftalte tilskud til aftenskoler og folkeoplysende foreninger også selv om arrangementer/aktiviteter har måttet aflyses.

Bekendtgørelsen gør det  muligt for kommunerne at gøre dette – det er ikke et krav. Men KL og KUM har sendt en klar opfordring til kommunerne om ikke at kræve tilskud tilbagebetalt eller tilbageholde tilskud, som var blevet stillet i udsigt.

I forlængelse heraf er der oprettet en kompensationspulje, som kan søges af aftenskolerne til at dække deres tabte deltagerbetaling, hvilket vil gøre det muligt for dem at opretholde aflønningen af deres ansatte. Denne ordning afventer p.t. forlængelse. Du kan læse mere om puljen HER

Tilskud fra Statens Kunstfond 

Der blev i foråret lempet på tilskudsreglerne i forhold til projekter med tilskud fra Statens Kunstfond, der som følge af COVID-19 ikke fik mulighed for at blive påbegyndt i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020. Ordningen medførte, at tilskud ikke blev krævet tilbagebetalt, uanset om aktiviteten var påbegyndt eller skulle være påbegyndt i denne perioden.  Hvis du er berørt af dette, kan du kan læse mere HER

Øvrige hjælpepakker og initiativer

Kulturministeriet har lavet en oversigt med alle hjælpepakker og initiativer målrettet kulturområdet. Oversigten finder du HER  Mange af initiativerne er målrettet professionelle kunstnere, der er ramt af aflysninger af arrangementer  og de kan derfor henvises hertil. Her finder du f.eks. også arrangørpuljen og kan søges til kompensation af underskud  i forbindelse med aflysning, udskydelse eller væsentligt ændringer af kultur- og idrætsarrangementer pga. Covid-19. Der er dog fortsat krav om at man som minimum skal have 350 deltagere.

På virksomhedsguiden finder du endvidere en oversigt over en lang række hjælpepakker (til lønkompensation, drift m.m.) rettet mod primært erhvervslivet, der i nogle tilfælde kan være relevante for amatørkulturens større foreninger. Der er indgået en politisk aftale der gør at flere af disse vil blive forlænget. Se oversigten og følg med HER