Hjælpepakker og initiativer

I denne oversigt har vi samlet de COVID-19 initiativer og hjælpepakker, der direkte berører amatørkulturens foreninger og aktører.

AKKS arbejder hele tiden på at få hjælpepakker og initiativer tilpasset amatørkulturens foreninger og aktive.

Oversigten opdateres derfor løbende.

COVID-19 Kulturpuljen

Covid-19 Kulturpuljen støtter foreninger, der arbejder med amatørkultur og det frivilligt kulturelle område. Puljen er blevet uddelt to gange og er p.t. lukket.

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter i juli og august 2021

Puljen giver tilskud til, at nye eller allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter med billetsalg og offentlig adgang, kan gennemføres under hensyntagen til COVID-19-restriktioner og -retningslinjer for eksempel med reduceret publikumskapacitet. I puljens sjette periode gives der tilskud til kulturaktiviteter i perioden fra den 1. juli til og med den 31. august 2021. Ansøgningsfristen til denne periode er den 6. september 2021.

Læs mere om puljens retningslinjer og ansøg HER

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråds aktivitetspulje

Puljen går til at afholde aktiviteter, som var planlagt, men som ville være blevet aflyst fordi man ikke har mulighed for at have den indtægt i sommerperioden som normalt, på grund af COVID-19 og kan søges af lokalforeninger under en af DUFs medlemsorganisationer. Man kan søge støtte til at afholde planlagte aktiviteter fra 1. juli 2021 og til og med 31. december 2021, som ellers ikke vil kunne finde sted pga. manglende indtægtsgrundlag, som følge af COVID-19-restriktioner i sommerperioden.

Du kan læse mere om puljens retningslinjer og søge HER

DUF’s sommerpulje

DUF’s sommerpulje er rettet mod aktiviteter, der skaber fælles oplevelser for danskerne. Puljen åbner for ansøgninger i midten af august. Puljen kan søges af lokalforeninger under en af DUFs medlemsorganisationer, og lokale foreninger på kulturområdet. Man kan søge midler til aktiviteter, der både er med til at højne den enkeltes livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevelser for danskerne. Aktiviteterne skal aktivere brugerne gennem deltagelse i de støttede aktiviteter. Aktiviteterne skal endvidere rette sig imod børn, unge, voksne, familier og/eller ældre.

Midlerne skal anvendes inden d. 25. oktober 2021, dvs. ved udgangen af uge 42.

Du kan finde mere information om puljen HER

Kommunale tilskud til folkeoplysende aftenskoler og foreninger m.m.

Hvis din forening/orkester/kor modtager tilskud under folkeoplysningsloven vil den være dækket af bestemmelserne i “Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19”. Her har kommunerne fået hjemmel til at udbetale på forhånd givne/aftalte tilskud til aftenskoler og folkeoplysende foreninger også selv om arrangementer/aktiviteter har måttet aflyses.

Bekendtgørelsen gør det  muligt for kommunerne at gøre dette – det er ikke et krav. Men KL og KUM har sendt en klar opfordring til kommunerne om ikke at kræve tilskud tilbagebetalt eller tilbageholde tilskud, som var blevet stillet i udsigt.

Tilskud fra Statens Kunstfond 

Der blev i foråret 2020 lempet på tilskudsreglerne i forhold til projekter med tilskud fra Statens Kunstfond, der som følge af COVID-19 ikke fik mulighed for at blive påbegyndt. Ordningen medførte, at tilskud ikke blev krævet tilbagebetalt, uanset om aktiviteten var påbegyndt eller skulle være påbegyndt i denne perioden.  Hvis du er berørt af dette, kan du kan læse mere HER

Øvrige hjælpepakker og initiativer

Kulturministeriet har lavet en oversigt med alle hjælpepakker og initiativer målrettet kulturområdet. Oversigten finder du HER  Mange af initiativerne er målrettet professionelle kunstnere, der er ramt af aflysninger af arrangementer  og de kan derfor henvises hertil. Her finder du f.eks. også arrangørpuljen og kan søges til kompensation af underskud  i forbindelse med aflysning, udskydelse eller væsentligt ændringer af kultur- og idrætsarrangementer pga. Covid-19. Der er dog fortsat krav om at man som minimum skal have 350 deltagere.

På virksomhedsguiden finder du endvidere en oversigt over en lang række hjælpepakker (til lønkompensation, drift m.m.) rettet mod primært erhvervslivet, der i nogle tilfælde kan være relevante for amatørkulturens større foreninger. Der er indgået en politisk aftale der gør at flere af disse vil blive forlænget. Se oversigten og følg med HER