Formål

Formålet med AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd er helt overordnet:

at sikre rammerne for, at mennesker får mulighed for at udtrykke sig gennem kunst og kultur

AKKS består p.t. af sammenslutninger indenfor amatørmusik og amatørteater, der tilsammen repræsenterer de mere end ca. 150.000 aktive amatører over hele landet, hvoraf halvdelen er børn og unge.

For mere information se:

Politisk beretning 2018-19

Oganisatorisk beretning 2018-19

Handlingsplan 2019-20

Budget 2019-20

Årsrapport 2018-19

Revideret ledelsesberetning 2018-19

Revisionsprotokollat 2018-19