Formål

Formålet med AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd er helt overordnet:

at sikre rammerne for, at alle mennesker får mulighed for at udtrykke sig gennem kunst og kultur

AKKS består af 15 landsdækkende og 5 associerede organisationer, der på amatørniveau beskæftiger sig med musik, sang, foto, illustration og litteratur. Organisationerne har alle som mål at fremme den aktive deltagelse i den udøvende kunst og er baseret på det frivillige engagement og foreningsformen. Tilsammen repræsenterer de mere end 80.000 aktive amatører over hele landet, hvoraf halvdelen er børn og unge.

Læs den politiske beretning for 2015-16

Læs den organisatoriske beretning for 2015-16

Læs AKKS’ handlingsplan for 2016-17

Reklamer