Der er mulighed for at få støtte til dirigentløn, offentligt øvelokale stillet til disposition m.m. via Folkeoplysningsloven.

Orkestrets eller korets muligheder

Indmeldelse sker til et folkeoplysende forbund (som f.eks. MOF-DK, FOF, AOF osv.), hvorved det enkelte orkester eller kor fungerer som et (aftenskole)hold under forbundet. Forbundets vedtægter opfylder de i loven opstillede krav og administrerer undervisningen, udbetaler dirigentløn etc.
NB. Ensemblet kan godt samtidig have sin egen (koncert)forening, der tager sig af alt det, som ikke vedrører undervisningen og/eller Folkeoplysningsloven.

Hvad gør man for at komme under loven?

For at kunne komme i betragtning melder koret eller orkestret sig ind enten ind et folkeoplysende forbund og aftaler, hvad koret eller orkestret skal betale pr. holdundervisningstime mod at få “gratis” dirigent og øvelokale, eller man henvender sig som selvstændig folkeoplysende forening (skoleforening) til kommunens folkeoplysningssekretariat og får det nødvendige materiale til at ansøge om tilskud.

Betingelser for at søge tilskud

For at være tilskudsberettiget uden for et folkeoplysende forbund, skal man være organiseret i en forening, der opfylder lovens krav om et nærmere beskrevet formål med aktiviteten ifølge samme forenings vedtægter.

Foreningen skal:

  • tilbyde folkeoplysende virksomhed
  • have en bestyrelse på mindst 5 personer, der er valgt/udpeget af medlemmerne
  • give medlemmerne mulighed for en plads i bestyrelsen
  • principielt være åben for alle, der ønsker at være med
  • være hjemmehørende i tilskudskommunen
  • drive en almennyttig og kontinuerlig virksomhed. Foreningen må ikke drives på kommercielle vilkår.
  • Ved opløsning af foreningen skal et evt. overskud tilfalde almennyttige formål. Foreningen fastsætter selv deltagerbetalingen.
  • Orkestret eller koret driver sin egen, selvstændige folkeoplysende forening (skoleforening) og står selv for administration og ansvar for den folkeoplysende virksomhed. I dette tilfælde skal foreningen eksempelvis også selv sørge for forsikring af underviseren (dirigenten).
  • Der skal udpeges en kontaktperson.
%d bloggers like this: