Folkemødet 2018

Igen i 2018 vil  AKKS deltage på Folkemødet på Bornholm. Du vil kunne læse mere på denne side når formen på deltagelsen er klar.

Sidste år deltog AKKS i samarbejde med DFKS – Det Frivillige Kulturelle Samråd, der er paraply for de frivillige formidlende kulturforeninger rundt omkring i hele Danmark.

AKKS og DFKS afholdte i fællesskab en høring med professionelle og politikere om værdien af den frivillige kultur og amatørkulturen i DFS – Dansk Folkeoplysnings Telt lørdag den 17. juni. I høringen deltog bl.a. Jane Jegind (V), Carl Christian Ebbesen (DF), Merete Scheelsbeck (C), Søren Søndergaard (E), Lars Salling, Danmarks Teaterforeninger, Nils M. Jensen, Organisationen Danske Museer, Marianne Granvig, Granvig Artists og Michael Christensen fra Musik & Ungdom. Moderator var tidligere skole- og kulturborgmester i København, Tom Ahlberg.

Du kan læse en reportage fra høringen her: Folkemødet 2017: Den frivillige kultur til debat

Foto: Joshua Tree Photography

Reklamer