Folkemødet 2017

Igen i år deltog AKKS med en debat på Folkemødet på Bornholm. Denne gang i samarbejde med DFKS – Det Frivillige Kulturelle Samråd, der er paraply for de frivillige formidlende kulturforeninger rundt omkring i hele Danmark.

AKKS og DFKS afholdte i fællesskab en høring med professionelle og politikere om værdien af den frivillige kultur og amatørkulturen i DFS – Dansk Folkeoplysnings Telt lørdag den 17. juni. I høringen deltog bl.a. Jane Jegind (V), Carl Christian Ebbesen (DF), Merete Scheelsbeck (C), Søren Søndergaard (E), Lars Salling, Danmarks Teaterforeninger, Nils M. Jensen, Organisationen Danske Museer, Marianne Granvig, Granvig Artists og Michael Christensen fra Musik & Ungdom. Moderator var tidligere skole- og kulturborgmester i København, Tom Ahlberg.

Du kan læse en reportage fra høringen her: Folkemødet 2017: Den frivillige kultur til debat

 

Foto: Joshua Tree Photography

Reklamer