Site icon Amatørernes Kunst & Kultur Samråd

Den folkeoplysende forening

Unknown-2

For at man som forening kan ansøge om tilskud til aflønning af dirigenter og instruktører samt til lokaler ved kommunen, skal den være godkendt som folkeoplysende forening.

En folkeoplysende forening er en forening, som tilbyder aktiviteter for børn, unge og/eller voksne. Altså frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, som de amatørkulturelle foreninger, der tilbyder aktiviteter indenfor kor, teater, orkester m.v.

Krav til hvad der som minimum skal skrives ind i vedtægterne for en folkeoplysende forening: 

Du kan finde en vedtægtsskabelon: Skabelon – Generelle foreningsvedtægter som indeholder alle ovenstående punkter.

En gang om året skal foreningen afgive en erklæring om, at man overholder reglerne om at indhente børneattester. Erklæringen  skal sendes til samme forvaltning/afdeling i kommunen, hvor I søger om tilskud eller lokaler efter folkeoplysningsloven uanset, om I har medlemmer under 15 år eller ej.
Erklæringen er en forudsætning for at modtage medlemstilskud og for at benytte kommunens lokaler.
Læs mere om børneattester HER.

Exit mobile version