Kategori: Uncategorized

AKKS i dialog med kommunerne

I uge 7 udsendte AKKS et brev til alle byrådsmedlemmer i de 98 kommuner i Danmark. Brevet har fokus på hvordan kommunerne efter en forhåbentlig snarlig genåbning, kan være med til at skabe gode rammer for amatørkulturen. Baggrunden for brevet er et ønske om at amatørkulturen får mere […]

Amatørkulturen og coronapas?

I forlængelse af AKKS’ deltagelse i Kulturministeriets sektorpartnerskaber for Idræt og foreningsliv, har AKKS’ medlemssammenslutninger, Amatørmusik Danmark og DATS – Dansk Amatør Teater & Scenekunst, udarbejdet hvert sit notat vedr. en evt. indførelse af coronapas i foreningslivet.