Kategori: Uncategorized

Amatørkulturens ønsker til en genåbning

En række organisationer indenfor amatørmusikken og amatørteatret har udarbejdet to notater om amatørkulturens  ønsker til en genåbning af områdets aktiviteter når det bliver muligt. Notaterne er udarbejdet på baggrund af møderne i Kulturministeriets sektorpartnerskab for idræt og foreninger og et møde med Kulturministeriets genstartsteam.

To COVID-19 puljer genåbner

To puljer er nu genåbnet for ansøgninger  i forbindelse med COVID-19. Det drejer sig om Aktivitetspuljen til Kulturaktiviteter og DUF – Dansk Ungdoms Fællesråds Covid-19 pulje, der er rettet mod lokale børne- og ungdomsforeninger og sammenslutninger under DU’Fs medlemsorganisationer.