Kategori: Uncategorized

Kulturministeren svarer

Den 19. maj modtog AKKS svar fra kulturministeren på vores brev  af 9. maj udarbejdet i samarbejde med Amatørmusik Danmark og DATS. Her udviser hun stor forståelse for områdets udfordringer som følge af Covid-19 krisen og takker for indsatsen i arbejdet omkring at genåbne Danmark.

Retningslinjer for udendørs aktiviteter

Så kom retningslinjerne for de udendørs aktiviteter som amatørkulturens foreninger nu må kaste sig ud i. Retningslinjerne er vejledende i forhold til, hvordan udendørs idræts- og foreningsliv kan foreløbe på ansvarlig vis i forhold til COVID-19 og er underlagt Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer vedr. forsamlingsforbud, lokaleadgang […]

COVID-19 konsekvenser for amatørkulturen

I perioden fra den 12 – 30. april 2020 gennemførte AKKS i samarbejde med Amatørmusik Danmark og DATS – Dansk Amatørteater og Scenekunst den første af to spørgeskemaundersøgelser vedr. de økonomiske konsekvenser af COVID-19 for amatørkulturens foreninger. Nu foreligger rapporten fra den første undersøgelse!