Bestyrelsen


Formand: Villy Dallvillydall
villydall@webspeed.dk
Tlf: 21 778 182

Villy arbejder som journalist for Thisted Dagblad og har været aktiv i AKKS fra 1995, og siden 2003 har han siddet som formand i bestyrelsen. Villy har stor erfaring med bestyrelsesarbejde. Han har bl.a. siddet i Landsforeningen for dramatisk arbejde (DATS), Nordisk Amatørteaterråd (NAR), Internationalt Amatørteaterforbund (AITA/IATA) og Nordeuropæisk Amatørteatersammenslutning (NEATA)

 

 


birgitovergaard

Konstitueret næstformand: Birgit Overgaard
birgit.overgaard@live.dk

Birgit har lagt den største del af sit arbejdsliv i Næstved, som tale- og hørekonsulent.
Derudover er Birgit formand for Danske Folkekor og er selv en flittig korsanger.

 

 

 

 

 


Bestyrelsesmedlem: Steen Finsensteenfinsen
steen_finsen@hotmail.com

Steen har studeret musik, dans og kunst på Københavns Universitet samt trompet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.
Han er formand for Foreningen Danske Orkesterdirigenter.
Desuden er Steen aktiv sanger, dirigent, statist, højskolelærer samt bestyrelsesmedlem i en række foreninger.

 

 

 


michaelchristensen

Bestyrelsesmedlem: Michael Christensen
mhc.kulturz.bk@taarnby.dk

Michael er uddannet i slagtøj fra Vestjysk Musikkonservatorium samt orkesterdirektion, korledelse og hørelære fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Desuden har Michael en diplomuddannelse i Music Management fra Det Jyske Musikkonservatorium.
Michael har arbejdet som leder og producent for ensemblerne Concerto Copenhagen og Ars NovaCopenhagen.

 

 

 


dortebirch

1.suppleant: Dorte Birch
dortebirch@ka-net.dk

Dorte er Landsformand for Visens Venner i Danmark, og har i 16 år været formand for lokalforeningen i Kalundborg.
Dorte har optrådt med visesang siden barndommen og har arbejdet som instruktør på viseoptræden, revyer og amatørkomedier.

 

 

 

 


2. suppleant Anne Grete Kamillesanne-grethe-kamilles

folkemusikdk@gmail.com