Bestyrelsen


Formand: Villy Dallvillydall
villydall@webspeed.dk
Tlf: 21 778 182

Villy arbejder som journalist for Thisted Dagblad og har været aktiv i AKKS fra 1995, og siden 2003 har han siddet som formand i bestyrelsen. Villy har stor erfaring med bestyrelsesarbejde. Han har bl.a. siddet i Landsforeningen for dramatisk arbejde (DATS), Nordisk Amatørteaterråd (NAR), Internationalt Amatørteaterforbund (AITA/IATA) og Nordeuropæisk Amatørteatersammenslutning (NEATA)

 

 


birgitovergaard

Næstformand: Birgit Overgaard
birgit.overgaard@live.dk

Birgit har lagt den største del af sit arbejdsliv i Næstved, som tale- og hørekonsulent.
Derudover er Birgit formand for Danske Folkekor og er selv en flittig korsanger.

 

 

 

 


michaelchristensen

Bestyrelsesmedlem: Michael Christensen
mhc.kulturz.bk@taarnby.dk

Michael er uddannet i slagtøj fra Vestjysk Musikkonservatorium samt orkesterdirektion, korledelse og hørelære fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Desuden har Michael en diplomuddannelse i Music Management fra Det Jyske Musikkonservatorium.
Michael har arbejdet som leder og producent for ensemblerne Concerto Copenhagen og Ars NovaCopenhagen.

 

 

 


Dina Gelfer-Jørgensen
Dina er formand for Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS) og selv aktiv som cellist i Amatørsymfonikerne og i en række kammermusiksammenhænge.
Er derudover cand.polit. og chefkonsulent i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

 

 

 

 


 

1.suppleant: Dorte Birchdortebirch dortebirch@ka-net.dk

Dorte er Landsformand for Visens Venner i Danmark, og har i 16 år været formand for lokalforeningen i Kalundborg.
Dorte har optrådt med visesang siden barndommen og har arbejdet som instruktør på viseoptræden, revyer og amatørkomedier.

 

 

 

 

 


2. suppleant Anne Grete Kamillesanne-grethe-kamilles

folkemusikdk@gmail.com