Bestyrelsen


Formand: Villy Dallvillydall
villydall@webspeed.dk
Tlf: 21 778 182

Villy arbejder som journalist for Thisted Dagblad og har været aktiv i AKKS fra 1995, og siden 2003 har han siddet som formand i bestyrelsen. Villy har stor erfaring med bestyrelsesarbejde. Han har bl.a. siddet i Landsforeningen for dramatisk arbejde (DATS), Nordisk Amatørteaterråd (NAR), Internationalt Amatørteaterforbund (AITA/IATA) og Nordeuropæisk Amatørteatersammenslutning (NEATA).

 

 


birgitovergaard

Næstformand: Birgit Overgaard
birgit.overgaard@live.dk

Birgit har lagt den største del af sit arbejdsliv i Næstved, som tale- og hørekonsulent. Derudover er Birgit tidligere formand for Danske Folkekor og er selv en flittig korsanger.

 

 

 

 


michaelchristensen

Bestyrelsesmedlem: Michael Christensen
mhc.kulturz.bk@taarnby.dk

Michael er uddannet i slagtøj fra Vestjysk Musikkonservatorium samt orkesterdirektion, korledelse og hørelære fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Desuden har Michael en diplomuddannelse i Music Management fra Det Jyske Musikkonservatorium.
Michael har arbejdet som leder og producent for ensemblerne Concerto Copenhagen og Ars NovaCopenhagen.

 

 

 


Bestyrelsesmedlem: Dina Gelfer-Jørgensen
Dina er formand for Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS) og selv aktiv som cellist i Amatørsymfonikerne og i en række kammermusiksammenhænge.
Er derudover cand.polit. og chefkonsulent i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

 

 

 

 


Bestyrelsesmedlem: Jesper Krüger
jesper@ora.dk

Jesper er til daglig organisationsleder i ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere), som han har været en del af siden 2006. Jesper arbejder primært med den rytmiske del af amatørmusikken, og der er både fokus på det talentfulde vækstlag og på bredde-musikken. Han har selv en baggrund som sanger og bassist og har desuden været en del af øvelokalemiljøet i landet i mange år. Han har en universitetsuddannelse i Kommunikation og Socialvidenskab fra RUC.

 

 


1.suppleant: Dorte Birchdortebirch
dortebirch@ka-net.dk

Dorte er Landsformand for Visens Venner i Danmark, og har i 16 år været formand for lokalforeningen i Kalundborg.
Dorte har optrådt med visesang siden barndommen og har arbejdet som instruktør på viseoptræden, revyer og amatørkomedier.

 

 

 

 


2. suppleant Anne Grete Kamillesanne-grethe-kamilles
folkemusikdk@gmail.com

Anne Grete er aktiv inden for folkemusikken og forperson for foreningen Musik over Præstø Fjord, der hvert år i august afholder en nordisk folk festival. Vi forener det nye og det gamle, dans, gøgl, spil og sang, hygge og kvalitet, amatør og professionel, alle generationer.  Jeg er et engageret menneske, der har tillid til at vi i fællesskab kan skabe gode muligheder for mennesker og for vores alle sammens behov for at være kreative.
Reklamer