Bestyrelsen


Formand: Villy Dallvillydall
villydall@webspeed.dk
Tlf: 21 778 182

Villy arbejder som journalist for Thisted Dagblad og har været aktiv i AKKS fra 1995, og siden 2003 har han siddet som formand i bestyrelsen. Villy har stor erfaring med bestyrelsesarbejde. Han har bl.a. siddet i Landsforeningen for dramatisk arbejde (DATS), Nordisk Amatørteaterråd (NAR), Internationalt Amatørteaterforbund (AITA/IATA) og Nordeuropæisk Amatørteatersammenslutning (NEATA).

 

 


Bestyrelsesmedlem (repræsentant fra Amatørmusik Danmark):
Dina Gelfer-Jørgensen

Dina er formand for Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS) og selv aktiv som cellist i Amatørsymfonikerne og i en række kammermusiksammenhænge.
Er derudover cand.polit. og chefkonsulent i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

 

 

 

 


KarinaBestyrelsesmedlem (repræsentant fra Amatørmusik Danmark):
Karina Anna Petersen

 

 

 

 

 

 

 


JensBestyrelsesmedlem (repræsentant fra DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst): Jens Damsager Hansen

 

 

 

 

 

 

 


Ege.jpg

Bestyrelsesmedlem (repræsentant fra DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst): Ege Juul Nielsen

Ege er 63 år og bor på Midtfyn. Han er næstformand i DATS – Dansk Amatørteater og Scenekunst og har beskæftigede mig med amatørteater i 50 år. Først i Nivå og siden i Ryslinge.

 

 

 

 

 

 


Suppleant (repræsentant fra Amatørmusik Danmark): Benjamin Hansen


Suppleant (repræsentant fra DATS):