Bestyrelsen


Formand: Villy Dallvillydall
villydall@webspeed.dk
Tlf: 21 778 182

Villy arbejder som journalist for Thisted Dagblad og har været aktiv i AKKS fra 1995, og siden 2003 har han siddet som formand i bestyrelsen. Villy har stor erfaring med bestyrelsesarbejde. Han har bl.a. siddet i Landsforeningen for dramatisk arbejde (DATS), Nordisk Amatørteaterråd (NAR), Internationalt Amatørteaterforbund (AITA/IATA) og Nordeuropæisk Amatørteatersammenslutning (NEATA).

 

 


Bestyrelsesmedlem (repræsentant fra Amatørmusik Danmark):
Dina Gelfer-Jørgensen

Dina er formand for Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS) og selv aktiv som cellist i Amatørsymfonikerne og i en række kammermusiksammenhænge.
Er derudover cand.polit. og chefkonsulent i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

 

 

 

 


KarinaBestyrelsesmedlem (repræsentant fra Amatørmusik Danmark):
Karina Anna Petersen

Karina er medlem af Dansk Amatør Orkesterforbund (DAO) og har været aktiv som fløjtenist i Lyngby Taarbæk Harmoniorkester siden 2000. Amatørmusikken har haft en særlig plads gennem hele hendes opvækst, og hun ønsker nu at skabe gode rammer for de kommende generationer. Karina er uddannet Cand. Geom (Beskikket Landinspektør), HD(o) og har erfaring med at håndtere det politiske system som tidl. embedsmand og nu igen som rådgiver. Karina er forretningsleder i Areal og Rettigheder i LIFA A/S.”

 

 


JensBestyrelsesmedlem (repræsentant fra DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst): Jens Damsager Hansen

Jens har siddet i hovedbestyrelsen i DATS – Danske Amatør Teater og Scenekunst i mange år. Han har været aktiv i diverse amatørscener siden slutningen af 80’erne, hovedsagelig Glostrup Amatør Scene og har i mange år arbejdet med teater,  både som amatør og professionel. Jens er uddannet elektriker og dramaleder.

 

 

 

 


Bestyrelsesmedlem (repræsentant fra DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst): Lisbet Lautrup Knudsen

 

Lisbet er udpeget af DATS.  Lisbet er uddannet Dramaturg og har været ansat på Gellerupscenen i Aarhus i 24 år, hvor hun har været en del af den kunstneriske ledelse. Ved siden af sit professionelle virke har Lisbet i flere omgange været med i hovedbestyrelsen i DATS , heraf ti år som Landsformand.

 

 

 


Suppleant (repræsentant fra Amatørmusik Danmark): Benjamin Hansen


Suppleant (repræsentant fra DATS): Rebecca Sandell Ytzen